Tanker om ledelse af vidensbaseret virksomhed

Sven Bertelsen beskriver i denne publikation de centrale dilemmaer ved at drive en vidensbaseret virksomhed. Selvom udgivelsen er fra 1996 er mange af udfordringerne og overvejelserne stadig aktuelle.


 

Sven Bertelsen sætter fokus på nogle af de udfordringer, der opstår, når en lille projektorienteret rådgivende ingeniørvirksomhed går fra en eller ganske få medarbejdere til en større vidensbaseret organisation. Hvordan leder, deler og kultiverer man den viden, virksomheden besidder?

Teknologien og viden på området har siden 1996 udviklet sig, men vi fastholder denne publikation, fordi den bidrager med nogle stadigt relevante tanker, som tager udgangspunkt i rådgivende ingeniørvirksomheder.

Hent 'Om viden i vidensbaseret virksomhed' (1996) af Sven Bertelsen.

Se flere vejledninger fra FRI

En guide til den gode forhåndsdialog
En guide til den gode forhåndsdialog
FRI er sammen med en række af byggeriets markante aktører gået sammen om en guide, der skal effektivisere byggesagsbehandling gennem den gode forhåndsdialog.
Gode Råd om Udbud
Gode Råd om Udbud
FRI har i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder udgivet en pjece, der tager hånd om de vigtigste problemstillinger ved offentligt udbud. Pjecen er senest revideret i oktober 2020.