Drøftelser i 1995 mellem PAR's KS-udvalg og FRI's Bygge- og anlægsudvalg, resulterede i en fælles vejledning i projektgranskning.

I foråret 1995 resulterede drøftelser mellem PAR's KS-udvalg og FRI's Bygge- og Anlægsudvalg i, at det blev vedtaget at udarbejde en fælles vejledning i projektgranskning til bl.a. erstatning for FRI's Vejledning i projektgranskning af byggeteknisk kvalitet juni 1988.

Der tages forbehold for manglende revidering af vejledning i projektgranskning siden 1996 og heraf følgende ansvar.

Se flere FRI-vejledninger

En guide til den gode forhåndsdialog
En guide til den gode forhåndsdialog
FRI er sammen med en række af byggeriets markante aktører gået sammen om en guide, der skal effektivisere byggesagsbehandling gennem den gode forhåndsdialog.
Gode Råd om Udbud
Gode Råd om Udbud
FRI har i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder udgivet en pjece, der tager hånd om de vigtigste problemstillinger ved offentligt udbud. Pjecen er senest revideret i oktober 2020.