Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og landskab - vejledning 2021

FRI har sammen med Danske Arkitektvirksomheder revideret vejledningen til Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018.

Udover nogle sproglige rettelser består revisionen i en omskrivning af afsnittet om IKT-ledelse herunder særligt om konsistens-og kollisionskontrol, idet det har været væsentligt at få mere klarhed over IKT-lederens opgaver med at tilrettelægge, koordinere og facilitere det digitale samarbejde gennem projektets faser.

Se flere FRI-vejledninger

En guide til den gode forhåndsdialog
En guide til den gode forhåndsdialog
FRI er sammen med en række af byggeriets markante aktører gået sammen om en guide, der skal effektivisere byggesagsbehandling gennem den gode forhåndsdialog.
Gode Råd om Udbud
Gode Råd om Udbud
FRI har i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder udgivet en pjece, der tager hånd om de vigtigste problemstillinger ved offentligt udbud. Pjecen er senest revideret i oktober 2020.