ABR 89 - Alm. bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (1989)

ABR 89 er udarbejdet med henblik på teknisk rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsområdet. ABR 89 er et agreed document indgået af byggeriets parter f.eks. staten, KL, rådgiverne m.fl. Det tilrådes at benytte ABR 89 i sine aftaler, da den har ansvarsbegrænsninger vedr. tid, indirekte tab, pro rata, tilsyn m.m., der er bedre end dansk ret.

Almindelige bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, oktober 89, (ABR89) er udarbejdet med henblik på teknisk rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsområdet. ABR89 er det fælles grundlag for aftaler om rådgivning inden for det arbejdsområde, som omfatter arkitekt- og ingeniørmæssig bistand.

Se den samlede ABR 89 (den samlede ABR 89 indgår også som et afsnit i Aftalehåndbogen)

FRI har udarbejdet et notat om ansvarsbegrænsninger, se mere her.