Aktiv rolle i sygeperioder

Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv rolle i forholdet til den sygemeldte medarbejder.


 

Lovændringen giver endvidere arbejdsgiveren en række fordele, idet arbejdsgiveren via den nye mulighedserklæring får bedre mulighed for at få sygemeldte medarbejdere tilbage på arbejdspladsen samt i øvrigt opnår en forbedret adgang til sygedagpengerefusion.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget med ikrafttræden ultimo 2009/primo 2010.

Ændringerne består primært af fire forhold:

  • At arbejdsgiveren skal indkalde den sygemeldte medarbejder til en personlig samtale efter 4 ugers sygdom. Ved denne samtale skal medarbejderens tilbagevenden til arbejdspladsen drøftes. Ændringen gælder for medarbejdere, der påbegynder en sygeperiode den 4. januar 2010 eller senere.
  • At den sygemeldte medarbejder kan anmode arbejdsgiveren om, at der udarbejdes en fastholdelsesplan for medarbejderen, såfremt medarbejder ikke forventes tilbage på arbejdet inden otte uger. I planen beskrives, hvordan den sygemeldte medarbejder hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdet helt eller delvist. Ændringen gælder for medarbejdere, der påbegynder en sygeperiode den 4. januar 2010 eller senere.
  • At der indføres en ny type lægeerklæring, den såkaldte mulighedserklæring. Mulighedserklæringen består af to dele. Den første del udarbejdes i samarbejde mellem arbejdsgiveren og den sygemeldte medarbejder, og her beskrives den sygemeldte medarbejders funktionsnedsættelser, påvirkede jobfunktioner og eventuelle skåneinitiativer, der er aftalt mellem arbejdsgiveren og den sygemeldte medarbejder. På baggrund af denne beskrivelse skal lægen vurdere, hvorvidt og i hvilket omfang den sygemeldte medarbejder kan udføre arbejdet på arbejdspladsen. Arbejdsgiveren kan forlange lægeerklæringen på et hvilket som helst tidspunkt i medarbejderens sygeforløb eller i tilknytning til et forløb med gentagne sygemeldinger. Denne ændring træder først i kraft den 5. oktober 2009.
  • Derudover ophører arbejdsgiverens forpligtelse til at betale sygedagpenge - i modsætning til tidligere - senest ved ansættelsesforholdets ophør. Ændringen gælder i de tilfælde, hvor medarbejderens første sygedag var den 6. juli 2009 eller senere.

Se detaljeret information

Se hele lovteksten her

For spørgsmål kontakt venligst Inge Ebbensgaard,Tel +45 35 25 37 37,Email ime@frinet.dk

Læs mere

Kursus: Karismatisk ledelse og konflikthåndtering
Kursus: Karismatisk ledelse og konflikthåndtering
Dette kursus i karismatisk adfærd og ledelse er for den professionelle fagperson, der ønsker at forstå de dybereliggende mekanismer i kommunikation, og som ønsker at skabe sig en fordel i samtaler, møder og interaktion i arbejdslivet.