GBR 92 - Generelle Bestemmelser for Rådgivning (1992)

Generelle Bestemmelser for Rådgivning (GBR92) er udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) til brug for indgåelse af rådgivningsaftaler, der ikke på hensigtsmæssig måde dækkes af ABR89. Dvs. at det er en ABR, der er renset for det byggerirelaterede, hvilket gør den anvendelig på en lang række opgaver, der ikke vedrører byggeri.

 

GBR92 regulerer forholdet mellem klienten og rådgiveren og fastlægger de principper, som skal lægges til grund for aftaleforholdet ved en rådgivningsopgave.

GBR92 og ABR89 baserer sig på samme aftaleretslige principper med hensyn til gennemførelse af rådgivningsopgaver, men en række byggetekniske terminologier, der skyldes, at ABR89 er rettet mod bygge- og anlægsområdet, indgår ikke i GBR92. GBR92 retter sig derfor mod opgaver uden for dette område.

Se hele afsnittet GBR92 fra aftalehåndbogen, samt aftaleformularen.

English version:

GBR 92 regulates relations between the client and the consultant and establishes the principles to be taken into account regarding contractual relations in connection with a consultancy task.

GBR 92 and ABR 89 are based on the same contract law principles on the performance of consultancy tasks. However, a variety of technical building terms are omitted from GBR 92, since ABR 89 is specifically targeted at the field of building and civil engineering. Thus, GBR 92 is targeted at tasks outside this field.

Download the translation of GBR 92 and the form of agreement.