Lægeerklæringen er blevet til en mulighedserklæring

Mulighedserklæringen, der er en ny lægeerklæring, skal gøre det lettere for virksomheden at få syge medarbejdere tilbage på arbejdspladsen. Få mere information og styr på indholdet af en mulighedserklæring.


 

Et nyt ord er dukket op i forbindelse med syge medarbejdere. Nemlig mulighedserklæringen, der er en ny lægeerklæring, som skal gøre det lettere for virksomheden at få syge medarbejdere tilbage på arbejdspladsen.

Virksomheden kan bede om en mulighedserklæring på et hvilket som helst tidspunkt under medarbejderens sygefravær. Hvis medarbejderen har haft gentagne sygdomsperioder, kan virksomheden også bede om en erklæring mens medarbejderen er rask.Mulighedserklæringen består af to dele, som virksomheden, medarbejderen og medarbejderens læge laver udfylder i fællesskab:

  1. Virksomheden indkalder medarbejderen til en samtale
  2. Virksomhed og medarbejder skriver i første del af erklæringen om medarbejderens opgaver og eventuelle aftalte skåneforanstaltninger
  3. Lægen skriver i anden del af erklæringen om eventuelle skåneforanstaltninger er tilstrækkelige

Find mere her om mulighedserklæringen

Andre ting om mulighedserklæringen, der er værd at vide:

  • Hvis medarbejderen er for syg til at deltage i mødet, kan det afholdes elektronisk
  • Virksomheden betaler omkostningerne til lægen for at udfylde erklæringen
  • Virksomheden har nu ret til fuld refusion for den sygemeldte medarbejder. Også selvom lægen og kommunen vurderer, at medarbejderen godt kunne genoptage sit arbejde på deltid.
  • Virksomheden kan stadig bede medarbejderen skaffe en uarbejdsdygtighedserklæring fra lægen. Der er ikke længere noget skema

Husk at virksomheden pr. 4. januar 2010 SKAL afholde en sygefraværssamtale senest fire uger efter medarbejderens sygemelding.

 

Læs mere

Kursus: Karismatisk ledelse og konflikthåndtering
Kursus: Karismatisk ledelse og konflikthåndtering
Dette kursus i karismatisk adfærd og ledelse er for den professionelle fagperson, der ønsker at forstå de dybereliggende mekanismer i kommunikation, og som ønsker at skabe sig en fordel i samtaler, møder og interaktion i arbejdslivet.