Nye minimumskrav for datasikkerhed ved personaleadministration

De fleste danske virksomheder behandler følsomme oplysninger som led i deres personaleadministration. Private virksomheder skal derfor være opmærksomme på, at Datatilsynet fra januar 2015 har indført nye specifikke minimumskrav for datasikkerhed i forbindelse med personaleadministrationen.


 

Det er et generelt krav i forbindelse med personaleadministration i private virksomheder, at persondatalovens regler overholdes. Virksomheder har derudover som udgangspunkt anmeldelsespligt over for Datatilsynet, når de behandler følsomme oplysninger om medarbejderne, eksempelvis i forbindelse med indhentning og opbevaring af straffeattester eller personlighedstests.

Læs mere på Bech-Bruuns hjemmeside

Læs mere

Kursus: Karismatisk ledelse og konflikthåndtering
Kursus: Karismatisk ledelse og konflikthåndtering
Dette kursus i karismatisk adfærd og ledelse er for den professionelle fagperson, der ønsker at forstå de dybereliggende mekanismer i kommunikation, og som ønsker at skabe sig en fordel i samtaler, møder og interaktion i arbejdslivet.