Aftaledokument for bygherrerådgivning

FRI har sammen med Danske Arkitektvirksomheder udarbejdet en ny aftaleformular for bygherrerådgivning.

 

 

FRI har sammen med Danske Arkitektvirksomheder opdateret aftaledokumentet for bygherrerådgivning. Aftalen baserer sig ABR Forenklet, der anbefales brugt ved bygherrerådgivning sammen med den nye ydelsesbeskrivelse YBB 19.

Sidst opdateret 25-11-2020 af Tine Lautrup Christensen

Læs mere

Rammeaftaler – max. omsætning må ikke overskrides
Rammeaftaler – max. omsætning må ikke overskrides
EU‐domstolen har i en dom slået fast, at ordregiver har pligt til i udbudsbekendtgørelsen (og/eller udbudsbetingelserne) at angive en maksimal mængde og/eller en maksimal værdi af den ydelsen/varer, der skal leveres i henhold til rammeaftalen.