Aftaleformular iht ABR Forenklet - uden projektering

FRI er blevet opfordret til at udarbejde en aftale iht. ABR Forenklet, som ikke retter sig mod bygherrerådgivning og heller ikke indeholder projektering.

 

 

Det har resulteret i et nyt aftaleparadigme, som er renset for projektering. Aftalen kan benyttes til alle mulige andre opgaver såsom miljø, energi, VVM m.m.

Sidst opdateret 27-08-2020 af Tine Lautrup Christensen

Læs mere

Konference: Det gode rådgiverudbud
Konference: Det gode rådgiverudbud
Udbud giver ofte anledning til diskussioner mellem tilbudsgivere og bygherrer om bl.a. proportionalitet og urimelige vilkår. FRI og Danske Arkitektvirksomheder ønsker derfor at sætte fokus på, hvordan et godt udbud kan skrues sammen, så det bliver mere værdiskabende for alle parter.