Aftaleformular iht ABR Forenklet - uden projektering

FRI er blevet opfordret til at udarbejde en aftale iht. ABR Forenklet, som ikke retter sig mod bygherrerådgivning og heller ikke indeholder projektering.

 

 

Det har resulteret i et nyt aftaleparadigme, som er renset for projektering. Aftalen kan benyttes til alle mulige andre opgaver såsom miljø, energi, VVM m.m.

Sidst opdateret 27-08-2020 af Tine Lautrup Christensen

Læs mere

Rammeaftaler – max. omsætning må ikke overskrides
Rammeaftaler – max. omsætning må ikke overskrides
EU‐domstolen har i en dom slået fast, at ordregiver har pligt til i udbudsbekendtgørelsen (og/eller udbudsbetingelserne) at angive en maksimal mængde og/eller en maksimal værdi af den ydelsen/varer, der skal leveres i henhold til rammeaftalen.