Aftaleformular iht ABR Forenklet - uden projektering

FRI er blevet opfordret til at udarbejde en aftale iht. ABR Forenklet, som ikke retter sig mod bygherrerådgivning og heller ikke indeholder projektering.

 

 

Det har resulteret i et nyt aftaleparadigme, som er renset for projektering. Aftalen kan benyttes til alle mulige andre opgaver såsom miljø, energi, VVM m.m.

Sidst opdateret 27-08-2020 af Tine Lautrup Christensen

Læs mere

Hvordan er retsstillingen, hvis en samarbejdspartner går konkurs e.l.?
Hvordan er retsstillingen, hvis en samarbejdspartner går konkurs e.l.?
FRI har lavet en meget kort gennemgang af de forskellige scenarier, der dukker op, hvis ens samarbejdspartner fx bygherre/totalentreprenør, hoved-/totalrådgiver eller entreprenør går konkurs. Redegørelsen er ikke udtømmende og kan ikke træde i stedet for eller erstatte konkret juridisk rådgivning.