Rådgiveraftalen for ABR 18 er opdateret

Aftaleformular for rådgivning har fået en tilføjelse under pkt. 11 om ansvarsbegrænsning, der henviser til ABR 18 § 50.

Her præciseres det, at selv om der er aftalt en ansvarsbegrænsning, skal denne respektere ansvarsbegrænsningen på konventionalbod vedrørende forglemmelser jf. ABR 18 § 49. Tilføjelsen er nødvendig, da der ellers kan være risiko for, at ansvarsbegrænsningen vedrørende bodsbestemmelsen tilsidesættes med den begrundelse, at en individuelt fastsat generel ansvarsbegrænsning er specifikt aftalt og dermed går forud for ansvarsbegrænsningen om bodsstørrelse i ABR 18 § 49.

Se Aftaleformularen her.

Læs mere

Ny lov om ansættelsesbeviser på vej
Ny lov om ansættelsesbeviser på vej
Den 1. juli 2023 forventes en ny lov om ansættelsesbeviser at træde i kraft. Der er en del nyt i loven bl.a. nogle materielle regler, der udvider kravet om ansættelsesbevis til ansatte med gennemsnitlig 3 timers ugentligt arbejde.
Hvornår må rådgiver bruge funktionsudbud?
Hvornår må rådgiver bruge funktionsudbud?
Bygherreforeningen har i bilag 3 til deres standardparadigme for rådgiveraftaler udarbejdet en liste over, hvilke ydelser der kan udbydes på funktionskrav uden bygherrens godkendelse.