Ændring af bygningsreglement BR18

TBST har netop udstedt en ændringsbekendtgørelse til BR18. Flere regler bliver ændret og præciseret i bekendtgørelsen, som træder i kraft den 1. juli. 

Vi har indarbejdet ændringerne til BR18, både dem fra 1. juli og dem fra 10. marts i et samlet dokument, så du nemt og hurtigt kan få et overblik over, hvordan ændringerne ser ud i sammenhæng med resten af reglementet. De grønne markeringer er ændringer gældende fra marts 2020, de gule markeringer er ændringer gældende fra juli 2020. 

Du finder dokumentet i den grønne knap til højre nederst på siden. 

Der bliver foretaget ændringer flere steder i bekendtgørelsen for bl.a. at skabe et bedre overblik og forenkle brugen af reglerne. Nedenfor kan du læse om de væsentligste ændringer i BR18.

Reglerne for transportable konstruktioner bliver grupperet efter, om de står på byggepladser eller uden for byggepladser. På den måde bliver det lettere for bl.a. branchen at finde de relevante regler. Det bliver derudover også præciseret hvilke transportable konstruktioner på byggepladser, der betragtes som værende til brug for udførelsen af et byggearbejde, og hvilke der ikke gør.

Den arealmæssige grænse for midlertidige camping- og salgsområder bliver fjernet. Fremover vil det i stedet være antallet af personer, som områderne er beregnet til, der er afgørende for, hvornår der kræves en byggetilladelse.

Reglerne for energikrav til vinduer og ovenlys samt yderdøre skærpes. De ændrede krav gælder pr. 1. januar 2021, men bliver indskrevet i bekendtgørelsen nu, så der er mulighed for at tage højde for dem.

For så vidt angår brandklasse 1 ændres reglerne, så det fremadrettet er størrelsen på det enkelte bygningsafsnit, der ikke må være større end 600 m2. Med ændringen bliver det muligt at placere flere boligbebyggelser på samme ejendom, der samlet har et etageareal på mere end 600 m2.

På baggrund af høringen vil forslaget vedrørende ibrugtagningstilladelse for enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse udgå. Der vil derfor fortsat være et krav om ibrugtagningstilladelse. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgiver den 1. juli 2020 en vejledning om dokumentation i forbindelse med færdigmelding. Formålet med vejledningen er at understøtte en smidig proces i forbindelse med afslutning af byggesager.

Derudover forlænges overgangsperioden, hvor der kan anvendes anerkendte statikere fremfor certificerede statikere. Dette er for at undgå flaskehalse, da der endnu ikke er et tilstrækkelig antal certificerede statikere.

Læs mere om samme emne

Kommentering: BR-brand bilag 1b
Kommentering: BR-brand bilag 1b
Bolig og Planstyrelsen har givet FRI mulighed for at kommentere på en kommende vejledning til brand – nemlig bilag 1b Præ-accepterede løsninger for sekundær bebyggelse i tilknytning til fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse.
Høringssvar: BR18 - opblødning og meget andet
Høringssvar: BR18 - opblødning og meget andet
FRI har afgivet høringssvar vedr. BR18. Overordnet set er det FRI’s holdning, at de certificerede skal bruges, hvor det er nødvendigt. Der er derfor generel ros til, at man nedklassificerer en række bygninger, men dog også advarsler om, at man måske flytter visse typer opgaver for lavt ned, og at definitioner skal være klare.