BR18 – overgangsordning for konstruktion forlænges

Overgangsordningen for konstruktion forlænges med et halvt år. På projekter, hvor byggetilladelsen søges i perioden 1. januar og til 30. juni, vil man kunne bruge en anerkendt statiker i stedet for at bruge certificeret statiker.


 

Da vi for et par måneder siden så høringsudgaven til BR18 var det klart, at det ville være mere end svært at få certificeret det nødvendige antal statikere til den nye ordning. I høringsudgaven er der beskrevet en overgangsordning for projekter hvor man søger byggetilladelse i perioden 1. januar og til 30. juni vil kunne bruge en anerkendt statiker i stedet for at bruge certificeret statiker.

Overgangsordningen vil kunne bruges for byggeprojekter i alle klasser fra KK2-4 og de anerkendt statikere vil (så vidt vi kan gennemskue) skulle arbejde, efter de gamle regler (men altså også for klasse 2) og uden en kommunal teknisk byggesagsbehandling. Vi ved ikke hvornår vi får den endelige bekendtgørelse tilsendt, men har klippet de væsentligste paragraffer fra høringsudgaven. Alle detaljerne er stadig ikke helt klare, men skal nok fortælle når vi har nyt.

Ps. Hvis du er interesseret i at få information direkte i din postkasse om BR18/konstruktion eller certificeringsordningerne når vi har aktuelt, så send en mail til ime@frinet.dk – så sætter vi dig på vores lister.

Læs mere om samme emne

Kursus: Karismatisk ledelse og konflikthåndtering
Kursus: Karismatisk ledelse og konflikthåndtering
Dette kursus i karismatisk adfærd og ledelse er for den professionelle fagperson, der ønsker at forstå de dybereliggende mekanismer i kommunikation, og som ønsker at skabe sig en fordel i samtaler, møder og interaktion i arbejdslivet.
Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
FRI stiller ofte spørgsmål til Social- og Boligstyrelsen om, hvordan en regel i Bygningsreglementet skal fortolkes. Det er dog sjældent, at vi sender mange sider med spørgsmål, men det var præcis, hvad vi gjorde før sommerferien efter en række dialoger med Københavns Kommune om forståelsen af brandreglerne i forbindelse med lejlighedssammenlægninger. Der er nu kommet svar på både FRI’s og Københavns Kommunes spørgsmål til styrelsen, og du kan læse dem her.
Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
FRI stiller ofte spørgsmål til Social- og Boligstyrelsen om, hvordan en regel i Bygningsreglementet skal fortolkes. Det er dog sjældent, at vi sender mange sider med spørgsmål, men det var præcis, hvad vi gjorde før sommerferien efter en række dialoger med Københavns Kommune om forståelsen af brandreglerne i forbindelse med lejlighedssammenlægninger. Der er nu kommet svar på både FRI’s og Københavns Kommunes spørgsmål til styrelsen, og du kan læse dem her.