Forberedelse til certificering brand og statik

Hvis du har ønske om at blive certificeret til brand eller statik, så stilles krav både til den formelle uddannelse (ECTS-point) og til dokumentation af praktisk erfaring. Det kan være en god idé at gå i gang med at samle dokumentation sammen og måske undersøge om der mangler et par ECTS point på uddannelsen.


 

Grundlaget
Helt overordnet findes kravene i Bygningsreglementets kapitel 1 – specielt paragrafferne 7-29. Her beskrives hvornår man i det hele taget skal bruge certificeret rådgiver.

Selve grundlaget ligger naturligvis i de to relevante kapitler i BR18 om brand (kap 5 http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Krav) og konstruktioner (http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/15/Krav).

Obs: Husk også at der er vejledninger til de fleste kapitler, som måske ikke er lovstof, men indeholder noget som er meget svært at undvære.

Øvrige bestemmelser
Udover de to hovedkapitler er der rigtig meget nødvendig info under de kapitler, der hedder øvrige bestemmelser (http://bygningsreglementet.dk/ ).

For konstruktion kap: 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35

For brand kap: 27, 29, 30, 32, 34

Andre vejledninger
Et andet sted, det også er nødvendigt at kigge er under ”andre vejledninger”, hvor denne vigtige vejledning gemmer sig:

Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere

http://bygningsreglementet.dk/Vejledninger/Andre_vejledninger/Vejledning/Certificering_statikere_brandradgivere

I den finder du blandt andet en uddybning af hvad uddannelser skal indeholde og hvad der tænkes når i BR18 skriver at den certificerede skal have ”viden om byggelovgivning…”.   

I samme afsnit finder du også spørgsmål og svar om bl.a. brandrådgiveres virke i overgangsperioden

http://bygningsreglementet.dk/Vejledninger/Andre_vejledninger/Vejledning/QA

Særligt vigtigt er her at indtil de nødvendige vejledninger foreligger (herunder præacceptede løsninger) så flyttes alle brandklasser op til BK4 (som kræver tredjepartskontrol) – altså medmindre, man bruger kommunen som byggesagsbehandler.

Læs mere om samme emne

Endelig tekst til klimakrav i BR18
Endelig tekst til klimakrav i BR18
Vi kender nu den endelige tekst, som vil blive indført i BR18 om bygningernes klimaaftryk gældende fra 1. januar 2023. Teksten bliver dog først officielt offentliggjort omkring oktober.