Forslag om justering af BR18’s energivejledning

FRI er blevet bedt om kommentarer til BR’s vejledning om kap 11. Der er tale om mindre justeringer.


 

Justeringen kan læses i det vedlagte dokument. Ud over ændringen i dokumentet ønsker styrelsen også at justere på et af krydserne i vejledning om håndtering af forskelligt energibehov i energirammen:

bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/11/BRV/Haandtering-af-forskelligt-energibehov

Det drejer sig om krydset i ”pumper i afløbssystemer og vandbehandlingsanlæg” i pumpekategorien. Her vil vi gerne flytte krydset fra ”bygningsenergi” til ”energi udenfor energirammeberegningen”. Begrundelsen for at flytte krydset er at pumper i vandbehandling og afløbssystemer normalt vil være ”procesenergi”. Pumperne vil normalt være pumper til vandbehandling i svømmehaller eller hospitaler eller lignende. Fra TEKNIQ er der kommet et forslag om at de to typer skilles det ad, så de procesrelaterede energibehov er udenfor energirammen, mens de pumper, der installeres, fordi man ikke designer bygningen fornuftigt, vil være bygningsenergi. 

Kap 11 BR18

Læs mere om samme emne

Kursus: Karismatisk ledelse og konflikthåndtering
Kursus: Karismatisk ledelse og konflikthåndtering
Dette kursus i karismatisk adfærd og ledelse er for den professionelle fagperson, der ønsker at forstå de dybereliggende mekanismer i kommunikation, og som ønsker at skabe sig en fordel i samtaler, møder og interaktion i arbejdslivet.
Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
FRI stiller ofte spørgsmål til Social- og Boligstyrelsen om, hvordan en regel i Bygningsreglementet skal fortolkes. Det er dog sjældent, at vi sender mange sider med spørgsmål, men det var præcis, hvad vi gjorde før sommerferien efter en række dialoger med Københavns Kommune om forståelsen af brandreglerne i forbindelse med lejlighedssammenlægninger. Der er nu kommet svar på både FRI’s og Københavns Kommunes spørgsmål til styrelsen, og du kan læse dem her.
Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
FRI stiller ofte spørgsmål til Social- og Boligstyrelsen om, hvordan en regel i Bygningsreglementet skal fortolkes. Det er dog sjældent, at vi sender mange sider med spørgsmål, men det var præcis, hvad vi gjorde før sommerferien efter en række dialoger med Københavns Kommune om forståelsen af brandreglerne i forbindelse med lejlighedssammenlægninger. Der er nu kommet svar på både FRI’s og Københavns Kommunes spørgsmål til styrelsen, og du kan læse dem her.