Forslag om justering af BR18’s energivejledning

FRI er blevet bedt om kommentarer til BR’s vejledning om kap 11. Der er tale om mindre justeringer.


 

Justeringen kan læses i det vedlagte dokument. Ud over ændringen i dokumentet ønsker styrelsen også at justere på et af krydserne i vejledning om håndtering af forskelligt energibehov i energirammen:

bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/11/BRV/Haandtering-af-forskelligt-energibehov

Det drejer sig om krydset i ”pumper i afløbssystemer og vandbehandlingsanlæg” i pumpekategorien. Her vil vi gerne flytte krydset fra ”bygningsenergi” til ”energi udenfor energirammeberegningen”. Begrundelsen for at flytte krydset er at pumper i vandbehandling og afløbssystemer normalt vil være ”procesenergi”. Pumperne vil normalt være pumper til vandbehandling i svømmehaller eller hospitaler eller lignende. Fra TEKNIQ er der kommet et forslag om at de to typer skilles det ad, så de procesrelaterede energibehov er udenfor energirammen, mens de pumper, der installeres, fordi man ikke designer bygningen fornuftigt, vil være bygningsenergi. 

Kap 11 BR18

Læs mere om samme emne

Endelig tekst til klimakrav i BR18
Endelig tekst til klimakrav i BR18
Vi kender nu den endelige tekst, som vil blive indført i BR18 om bygningernes klimaaftryk gældende fra 1. januar 2023. Teksten bliver dog først officielt offentliggjort omkring oktober.
EPD'er
EPD'er
Ønsker man at anvende EPD'er i sin beregning, kan alle danske EPD'er findes hos EPD Danmark.