Høring: Ændring af bekendtgørelse om BR 2018

Social- og Boligstyrelsen har sendt udkast til  bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 i offentlig høring. Det er offentliggjort, at klimapåvirkningen for genbrugte materialer i BR18’s LCA beregning kan sættes til 0 kg CO₂e. Ændringen forventes at kunne træde i kraft fra 2024. Dette er naturligvis afhængigt af en notifikation hos EU.

Eventuelle bemærkninger til ændringen bedes anført i skabelonen på Høringsportalen og efterfølgende sendt til Majbritt Juul mj@frinet.dk senest den torsdag den 18. maj.

 

 

Andre høringer og høringssvar

Høringssvar: Statsligt udpegede energiparker
Høringssvar: Statsligt udpegede energiparker
FRI’s energi- og klimaudvalg har afgivet høringssvar til lovforslag om statsligt udpegede energiparker. FRI har bl.a. henvist til tidligere høringssvar vedr. udpegning af arealer til potentielle energiparker, hvor behovet for national planlægning blev påpeget. FRI har sendt yderligere bemærkninger til lovforslaget, der bl.a. har fokus på placeringen af PtX-anlæg.
Høringssvar: Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven
Høringssvar: Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven
FRI har sammen med en række organisationer afgivet høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. Lovforslaget vil, hvis det bliver vedtaget, få stor betydning for virksomheder, da det giver mulighed for at kræve anmeldelse af fusioner, der normalt ikke er anmeldelsespligtige.