Liste over certificerede statikere og brandrådgivere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har pr. 1. juli 2020 offentliggjort en database, der indeholder oplysninger om certificerede statikere og brandrådgivere. Det bliver obligatorisk for certificerede rådgivere at fremgå af listen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oplever stor efterspørgsel på en offentligt tilgængelig database, der indeholder oplysninger om certificerede statikere og brandrådgivere. 

Derfor etablerer styrelsen pr. 1. juli en permanent database, som det bliver obligatorisk for certificerede rådgivere at fremgå af. Databasen afløser den midlertidige oversigt, hvor det har været frivilligt for de certificerede rådgivere, om de ville fremgå.

Obligatoriske oplysninger, der skal fremgå af databasen:

  • Navn
  • Certificeringsniveau (dvs. brand- eller konstruktionsklasse)
  • Certifikatnummer
  • Certifikatets udløbsdato

Frivillige oplysninger, der kan fremgå af databasen:

  • Virksomhed
  • Kontaktoplysninger – e-mail og telefon
  • Postnummer 

Det er certificeringsorganerne, der skal opdatere databasen med oplysninger. De certificerede rådgivere, der fremgår af den midlertidige liste, er blevet flyttet over i den permanente database.

Databasen vil kunne tilgås via linket, hvor du også kan læse mere om både de obligatoriske oplysninger, der skal fremgå af databasen samt de frivillige oplysninger, der kan fremgå. 

Læs mere om samme emne

Kommentering: BR-brand bilag 1b
Kommentering: BR-brand bilag 1b
Bolig og Planstyrelsen har givet FRI mulighed for at kommentere på en kommende vejledning til brand – nemlig bilag 1b Præ-accepterede løsninger for sekundær bebyggelse i tilknytning til fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse.
Høringssvar: BR18 - opblødning og meget andet
Høringssvar: BR18 - opblødning og meget andet
FRI har afgivet høringssvar vedr. BR18. Overordnet set er det FRI’s holdning, at de certificerede skal bruges, hvor det er nødvendigt. Der er derfor generel ros til, at man nedklassificerer en række bygninger, men dog også advarsler om, at man måske flytter visse typer opgaver for lavt ned, og at definitioner skal være klare.