Liste over certificerede statikere og brandrådgivere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har pr. 1. juli 2020 offentliggjort en database, der indeholder oplysninger om certificerede statikere og brandrådgivere. Det bliver obligatorisk for certificerede rådgivere at fremgå af listen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oplever stor efterspørgsel på en offentligt tilgængelig database, der indeholder oplysninger om certificerede statikere og brandrådgivere. 

Derfor etablerer styrelsen pr. 1. juli en permanent database, som det bliver obligatorisk for certificerede rådgivere at fremgå af. Databasen afløser den midlertidige oversigt, hvor det har været frivilligt for de certificerede rådgivere, om de ville fremgå.

Obligatoriske oplysninger, der skal fremgå af databasen:

  • Navn
  • Certificeringsniveau (dvs. brand- eller konstruktionsklasse)
  • Certifikatnummer
  • Certifikatets udløbsdato

Frivillige oplysninger, der kan fremgå af databasen:

  • Virksomhed
  • Kontaktoplysninger – e-mail og telefon
  • Postnummer 

Det er certificeringsorganerne, der skal opdatere databasen med oplysninger. De certificerede rådgivere, der fremgår af den midlertidige liste, er blevet flyttet over i den permanente database.

Databasen vil kunne tilgås via linket, hvor du også kan læse mere om både de obligatoriske oplysninger, der skal fremgå af databasen samt de frivillige oplysninger, der kan fremgå. 

Læs mere om samme emne

Endelig tekst til klimakrav i BR18
Endelig tekst til klimakrav i BR18
Vi kender nu den endelige tekst, som vil blive indført i BR18 om bygningernes klimaaftryk gældende fra 1. januar 2023. Teksten bliver dog først officielt offentliggjort omkring oktober.