Nye BR18 regler fra 10. marts 2020 - ombygninger og ladestandere mv

Siden 1. januar har FRI-rådgivere oplevet at kommuner krævede certificerede rådgivere (brand og konstruktion) til selv simple ombygninger af køkkener eller baderum i etagebyggeri.

Det har ikke været hensigten, hvorfor TBST nu i lyntempo har ændret BR18 og udarbejdet en vejledning om fortolkning af reglerne. Og så er der udstedt nye krav om etablering af ladestandere, bygningsautomatik, funktionsafprøvning m.v. (implementering af EU-krav).

Se vejledning om ombygninger

Se ladestanderbekendtgørelsen

Se ændringsbekendtgørelse om bygningsreglement 2018

Læs mere om samme emne

Kursus: Karismatisk ledelse og konflikthåndtering
Kursus: Karismatisk ledelse og konflikthåndtering
Dette kursus i karismatisk adfærd og ledelse er for den professionelle fagperson, der ønsker at forstå de dybereliggende mekanismer i kommunikation, og som ønsker at skabe sig en fordel i samtaler, møder og interaktion i arbejdslivet.
Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
FRI stiller ofte spørgsmål til Social- og Boligstyrelsen om, hvordan en regel i Bygningsreglementet skal fortolkes. Det er dog sjældent, at vi sender mange sider med spørgsmål, men det var præcis, hvad vi gjorde før sommerferien efter en række dialoger med Københavns Kommune om forståelsen af brandreglerne i forbindelse med lejlighedssammenlægninger. Der er nu kommet svar på både FRI’s og Københavns Kommunes spørgsmål til styrelsen, og du kan læse dem her.
Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
FRI stiller ofte spørgsmål til Social- og Boligstyrelsen om, hvordan en regel i Bygningsreglementet skal fortolkes. Det er dog sjældent, at vi sender mange sider med spørgsmål, men det var præcis, hvad vi gjorde før sommerferien efter en række dialoger med Københavns Kommune om forståelsen af brandreglerne i forbindelse med lejlighedssammenlægninger. Der er nu kommet svar på både FRI’s og Københavns Kommunes spørgsmål til styrelsen, og du kan læse dem her.