Nye BR18 regler fra 10. marts 2020 - ombygninger og ladestandere mv

Siden 1. januar har FRI-rådgivere oplevet at kommuner krævede certificerede rådgivere (brand og konstruktion) til selv simple ombygninger af køkkener eller baderum i etagebyggeri.

Det har ikke været hensigten, hvorfor TBST nu i lyntempo har ændret BR18 og udarbejdet en vejledning om fortolkning af reglerne. Og så er der udstedt nye krav om etablering af ladestandere, bygningsautomatik, funktionsafprøvning m.v. (implementering af EU-krav).

Se vejledning om ombygninger

Se ladestanderbekendtgørelsen

Se ændringsbekendtgørelse om bygningsreglement 2018

Læs mere om samme emne