Præciseringer af BR18s vejledning til kap. 5 - Brand

TBST har pr. 8. juli foretaget præciseringer af ”Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand” på hjemmesiden. Du kan læse mere om ændringerne her.


 

Kapitel 2: Evakuering og redning af personer 

På side 38 fjernes følgende eksempel for at opnå et tilsvarende sikkerhedsniveau til redningsåbninger: 

  • En brandcelle, hvor bygningsafsnittet inklusive tilhørende flugtveje helt til terræn i det fri udføres med fulddækkende automatisk brandalarmanlæg og automatisk tonevarsling.

Samtidigt trækkes den tilhørende FAQ tilbage.

Der lægges en ny version af kapitlet op på bygningsreglementet.dk under ”Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, Evakuering og redning af personer”:

http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger/Generel_Brand

En version med ændringsmarkeringer vil kunne findes under FAQ under vejledning til kapitel 5 – Brand:

http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger/QA

Eksemplet vil ved en kommende opdatering af bilag 1-11 blive bearbejdet og eventuelt indarbejdet i de relevante præ-accepterede løsninger og efterfølgende i dette kapitel.

Kapitel 5: Redningsberedskabets indsatsmuligheder

Der er gennemført præciseringer af dette kapitel i vejledningen på baggrund af drøftelser med Danske Beredskaber i forhold til, hvorvidt de beskrevne løsninger på nuværende tidspunkt kan betragtes som værende indsatstaktiske traditionelle. Den nye version er dateret til 8. juli 2019 og vil ligge under ”Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, Redningsberedskabets indsatsmuligheder”:

http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger/Generel_Brand  

En version med ændringsmarkeringer vil kunne findes under FAQ under vejledning til kapitel 5 – Brand:

http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger/QA

Generelt

Ønsker man at basere brandsikkerheden i et konkret byggeri på de tidligere versioner af vejledningerne, vil dette kræve, at det dokumenteres, at løsningerne opfylder bygningsreglementets brandkrav. Dette kan enten ske i forbindelse med en teknisk byggesagsbehandling eller ved brug af en brandrådgiver, der er certificeret til BK3 eller BK4 afhængig af byggeriets kompleksitet.

Læs mere om samme emne

Kommentering: BR-brand bilag 1b
Kommentering: BR-brand bilag 1b
Bolig og Planstyrelsen har givet FRI mulighed for at kommentere på en kommende vejledning til brand – nemlig bilag 1b Præ-accepterede løsninger for sekundær bebyggelse i tilknytning til fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse.
Forrentning af for sent betalt honorar
Forrentning af for sent betalt honorar
Er rådgiverne egentlig er klar over, hvor store muligheder de har for at få forrentet deres tilgodehavender, hvis offentlige bygherrer betaler for sent?