Præciseringer af BR18s vejledning til kap. 5 - Brand

TBST har pr. 8. juli foretaget præciseringer af ”Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand” på hjemmesiden. Du kan læse mere om ændringerne her.


 

Kapitel 2: Evakuering og redning af personer 

På side 38 fjernes følgende eksempel for at opnå et tilsvarende sikkerhedsniveau til redningsåbninger: 

  • En brandcelle, hvor bygningsafsnittet inklusive tilhørende flugtveje helt til terræn i det fri udføres med fulddækkende automatisk brandalarmanlæg og automatisk tonevarsling.

Samtidigt trækkes den tilhørende FAQ tilbage.

Der lægges en ny version af kapitlet op på bygningsreglementet.dk under ”Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, Evakuering og redning af personer”:

http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger/Generel_Brand

En version med ændringsmarkeringer vil kunne findes under FAQ under vejledning til kapitel 5 – Brand:

http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger/QA

Eksemplet vil ved en kommende opdatering af bilag 1-11 blive bearbejdet og eventuelt indarbejdet i de relevante præ-accepterede løsninger og efterfølgende i dette kapitel.

Kapitel 5: Redningsberedskabets indsatsmuligheder

Der er gennemført præciseringer af dette kapitel i vejledningen på baggrund af drøftelser med Danske Beredskaber i forhold til, hvorvidt de beskrevne løsninger på nuværende tidspunkt kan betragtes som værende indsatstaktiske traditionelle. Den nye version er dateret til 8. juli 2019 og vil ligge under ”Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, Redningsberedskabets indsatsmuligheder”:

http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger/Generel_Brand  

En version med ændringsmarkeringer vil kunne findes under FAQ under vejledning til kapitel 5 – Brand:

http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger/QA

Generelt

Ønsker man at basere brandsikkerheden i et konkret byggeri på de tidligere versioner af vejledningerne, vil dette kræve, at det dokumenteres, at løsningerne opfylder bygningsreglementets brandkrav. Dette kan enten ske i forbindelse med en teknisk byggesagsbehandling eller ved brug af en brandrådgiver, der er certificeret til BK3 eller BK4 afhængig af byggeriets kompleksitet.

Læs mere om samme emne

Endelig tekst til klimakrav i BR18
Endelig tekst til klimakrav i BR18
Vi kender nu den endelige tekst, som vil blive indført i BR18 om bygningernes klimaaftryk gældende fra 1. januar 2023. Teksten bliver dog først officielt offentliggjort omkring oktober.