Vejledning: Dokumentation af opført byggeri

BR18 kræver, at der i forbindelse med ansøgning om ibrugtagningstilladelse afleveres dokumentation for, at alle krav i bygningsreglementet er overholdt i det færdige byggeri. Det fremgår til gengæld ikke klart, hvordan og hvor detaljeret dokumentationen skal være.


 

Hvad er dokumentationsniveauet?
FRI har derfor udarbejdet et paradigme for, hvad vi mener, er et fornuftigt niveau. Vi har haft to primære grunde:

  • at være med til at skabe en konsensus på tværs af både kommuner og rådgivere. Vi vil forhindre, at vi som rådgivere pludselig efter byggeriets afslutning afkræves yderligere dokumentation. Det er både dyrt og svært at fremskaffe.
  • at vi som rådgivere er bedre til at vurdere opgavens omfang, og dermed blive gode til at prissætte ydelsen.

Et ”normalt projekt”
Paradigmet er skrevet til det, vi i runde termer kalder et ”normalt projekt”. Det betyder, at for både parcelhuse, svømmehaller og byggeri med åbne atrier osv. vil man skulle tilpasse kravene – op og ned. Brug evt. paradigmet i dialog med kommunen.

Fremtiden
Vi forventer, at paradigmet med mindre justeringer vil blive indarbejdet i den generelle vejledning til BR18. Det er vi glade for, for det betyder, at guidelines vil blive endnu bedre forankret.

FRI’s medlemmer sikrer praktisk anvendelse
Paradigmet er skabt i samarbejde mellem en række af FRI’s medlemsvirksomheder. Det giver både faglig præcision og sikrer, at paradigmet svarer til måden at arbejde på.

BR18 dokumentation af opfyldelse

 

Læs mere om samme emne

Kursus: Præsentationer der huskes for ingeniører & ledere
Kursus: Præsentationer der huskes for ingeniører & ledere
Det kan være svært at videreformidle budskaber med kompleks viden på en måde, der både fanger publikums interesse og samtidig sikrer, at det faglige indhold bliver korrekt forstået af tilhørerne. Men ved brug af nogle ganske simple teknikker kan man lære at gøre sin præsentation så god, at den bliver husket af tilhørerne i mange år efter.
Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
FRI stiller ofte spørgsmål til Social- og Boligstyrelsen om, hvordan en regel i Bygningsreglementet skal fortolkes. Det er dog sjældent, at vi sender mange sider med spørgsmål, men det var præcis, hvad vi gjorde før sommerferien efter en række dialoger med Københavns Kommune om forståelsen af brandreglerne i forbindelse med lejlighedssammenlægninger. Der er nu kommet svar på både FRI’s og Københavns Kommunes spørgsmål til styrelsen, og du kan læse dem her.
Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
FRI stiller ofte spørgsmål til Social- og Boligstyrelsen om, hvordan en regel i Bygningsreglementet skal fortolkes. Det er dog sjældent, at vi sender mange sider med spørgsmål, men det var præcis, hvad vi gjorde før sommerferien efter en række dialoger med Københavns Kommune om forståelsen af brandreglerne i forbindelse med lejlighedssammenlægninger. Der er nu kommet svar på både FRI’s og Københavns Kommunes spørgsmål til styrelsen, og du kan læse dem her.