Fælles appel til danske europaparlamentarikere vedr. regulering af Whole Life Carbon i Bygningsdirektivet

EU er i gang med at revidere EPBD. EU-kommissionen har foreslået, at direktivet skal indeholde et krav til LCA-beregninger. Rådet ser dog ud til ikke at ville have dette krav i direktivet. Da revisionen skal implementeres over de næste år og forventeligt først træder i kraft i medlemsstaterne omkring 2027, mener vi, at det er afgørende, at man går skridtet videre. Sammen med en række andre organisationer har vi derfor skrevet en appel til danske europaparlamentarikere om at arbejde for regulering af bygningernes klimabelastning i direktivet. En regulering som svarer til kravene i BR18 fra 1. januar 2023. Læs opfordringen her.