Offentliggjorte BUILD-rapporter skaber indsigt i kommende grænseværdier fra 2025

Forslagene fra Social- og Boligstyrelsen om grænseværdier for nybyggeriets klimaudledninger i BR18 er stadig fortrolige og deles kun med aftaleparterne bag den Nationale Strategi for Bæredygtigt Byggeri fra 2021. Analyserne, der ligger til grund for styrelsens forslag, er nu tilgængelige og giver en indikation af, hvad der præsenteres for de boligpolitiske ordførere.

 

Ressourceforbrug på byggepladsen:

Rapporten kortlægger ressourceforbruget på op til 50 byggepladser til nybyggeri og transport til byggeplads (A4 og A5), der ikke i dag er med i BR18’ LCA-beregning. Disse emissioner anbefales indregnet i de kommende klimakrav og rapporten kommer med overblik over kendte tiltag til reduktion. Se rapporten her:

BUILD-rapport_2023_14_Ressourceforbrug_p_byggepladsen.pdf (aau.dk)

Analyse af nye moduler i forbindelse med beregning af bygningers klimapåvirkning:

Denne rapport undersøger manglende moduler i den nuværende LCA-metode i BR18 (A4, A5, B1, B2, B3, C1 og C2) og hvordan de kan medtages i fremtidige beregninger og deres på virkning på nybyggeriets CO₂e udledninger.

SBI udgivelser (aau.dk)