MgO-sager

Leder: FRI Nyhedsmail uge 15 2015


 

Uge 15 2015

Danmark står måske over for en af de største byggeskandaler i nyere tid. Det er derfor ekstremt vigtigt, at vi som rådgivere er helt på forkant og reagerer rigtigt.

I mange nye byggerier og renoveringsopgaver er der brugt MgO vindspærreplader. Det har vist sig, at man har oplevet, at plader over tid opfugtes i en grad, der skaber markante problemer i det færdige byggeri. Det opfugtede vand og de materialer, som pladerne er lavet af, danner kemiske forbindelser, som betyder, at vandet bliver stærkt ætsende og korroderer bl.a. skruer og bindejern. Og fugten giver jo også grundlag for skimmelsvamp.

Byggeskadefonden har siden 6. marts 2015 været klar over problemet, og de vil i løbet af de kommende måneder undersøge omfanget af skaderne på dansk byggeri.

Der er tale om en rigtig alvorlig situation. Og det er derfor meget vigtigt, at I som rådgivere reagerer. Rådgiverne har frem til den 6. marts 2015 været i god tro ved at anbefale et kendt og velafprøvet produkt. Men efter den 6. marts 2015 kan man ikke være sikker på at ”være i god tro”. FRI’s anbefaling er, ved alle igangværende byggerier at kontakte bygherren og på skrift fortælle, at I som rådgivere ikke længere kan stå inde for brugen af MgO plader. Det er vigtigt, at det er bygherren, der træffer beslutningen om, hvad der skal ske, ellers risikerer I som rådgivervirksomheder at blive gjort ansvarlig for eventuelle senere problemer, der måtte opstå. Det vil være naturligt at rådgive bygherren om fordele, ulemper og konsekvenser ved alternative løsninger, der jo både kan være tidsmæssige og økonomiske.

De sparsomme erfaringer, der indtil videre er indhentet, tyder på, at der er tale om meget omkostningsfulde udbedringer, hvis først skaden i form af opfugtning er sket. For projekter, der stadig projekteres, bør man derfor vælge andre metoder end MgO plader, indtil problemet er afdækket.

Byggeskadefonden har udarbejdet to juridiske vejledninger til, hvad man som almen bygherre skal gøre – ved afleveret byggeri og ved ikke afleveret byggeri. Vejledningerne er også værd at læse for alle rådgivere.

Til orientering har TRYG allerede modtaget anmeldelser om brugen af MgO plader.

Henrik Garver

Se Byggeskadefondens vejledningsmateriale her:

Artikel om vindtætte plader

Jura-notat om afleverede byggerier

Jura-notat om ikke-afleverede byggerier

MgO Reklamationsskrivelse

Her kan du læse den tekniske baggrund: 

Artikel i Ingeniøren om MgO

bygtek.dk/artikel/byggeri/vindtaette-plader-suger-vand

Læs mere om samme emne

MgO-plader
MgO-plader
Vi har samlet alle sider, der relaterer til MgO her.
Materialer og erfaringer
Materialer og erfaringer
Der bruges masser af materialer til byggeri. Nogle viser sig senere at være skadelige. Det er derfor vigtigt at lære af branchens erfaringer.