MgO-sager

Sag 1: Voldgiftsretten har den 21. juni afgjort den første af mange sager om fugtsugende MgO-vindspærreplader. Vilhelm Lauritzen Arkitekter blev dømt til at betale erstatning til et almennyttigt boligselskab.

Sag 2: Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg har afsagt en principiel kendelse i MgO-sagskomplekset.

Sag 3: Voldgiftsnævnet har afsagt endnu en kendelse, som bidrager til at skabe opmærksomhed og klarhed i juraen omkring anvendelsen af MgO-plader.


 

Sag 1: Voldgiftsretten slår fast, at MgO plader er uegnede som vindspærreplader i det danske klima, og at det har kunne konstateres siden 2010. Det er derfor ikke en udviklingsskade, og arkitekten burde have gjort opmærksom på, at der var tale om et nyt og uprøvet produkt. Entreprenøren blev – uanset at MgO-pladerne var hans forslag -  frikendt. Det er endnu et eksempel på, at rådgiveren som projekterende gøres ansvarlig ved at acceptere entreprenørens forslag til materialer og metoder, der afviger fra det oprindeligt projekterede.

Læs afgørelsen her

Sag 2: Voldgiftsnævnet fandt i den første kendelse, at materialevalget var rådgivers ansvar. Denne gang blev entreprenøren dømt til at være ansvarlig for anvendelsen af de uegnede MgO-plader. Afgørelsen skærper entreprenørens ansvar og lemper rådgivers ansvar. Årsagen er i den konkrete sag, at rådgiveren ganske vist fik forevist et datablad, men det fremgik ikke, at der var tale om et nyt produkt. Derfor burde rådgiver ikke have vist, at materialet var nyt og uprøvet, det burde entreprenøren til gengæld. Afgørelsen er en af en lang række voldgiftssager, og det mangler at blive afklaret, hvorvidt udgivelsen af BYG-ERFA blad har betydning for anvarsbedømmelsen. 

Download advokatfirmaet Bech.Bruuns nyhedsbrev om emnet.

Sag 3: De to første sager blev afgjort i henholdsvis juni 2017 og september 2018, og gjorde arkitekten og entreprenøren ansvarlige for anvendelsen af pladerne. Beslutningen om at anvende MgO-plader blev for de to sager truffet før sommeren 2014.

I den nye sag, som Voldgiftsnævnet afgjorde den 30. april 2019, blev beslutningen om at anvende MgO-pladerne truffet i sommeren 2014. Det vil, i modsætning til de to første sager, sige efter december 2013, hvor pladerne første gang beskrives i et BYG ERFA blad.

Voldgiftsnævnet nåede i den nyeste sag (april 2019) frem til, at MgO-pladerne i sommeren var blevet et gængs og anerkendt produkt, hvorfor entreprenøren ikke kunne bebrejdes for at anvende pladerne.

Med den nyeste voldgiftssag kan det konkluderes, at fra slutningen af december 2013 og frem til primo 2015 var MgO-pladen et gængs og anerkendt produkt, som rådgivere og entreprenører frit kunne anvende, uden risikoen for at pådrage sig et ansvar for produktets manglende egenskaber. I starten af 2015 bliver der offentliggjort artikler, der beskriver MgO-pladernes vandsugende egenskaber. Fra primo 2015 og frem er det formentlig igen entreprenørerne eller rådgiverne, afhængig af situationen, der har ansvaret for pladernes fugtsugende egenskab.

Læs mere om MgO-sagen her

 

Læs mere om samme emne

MgO-plader
MgO-plader
Vi har samlet alle sider, der relaterer til MgO her.
Materialer og erfaringer
Materialer og erfaringer
Der bruges masser af materialer til byggeri. Nogle viser sig senere at være skadelige. Det er derfor vigtigt at lære af branchens erfaringer.