Værdibyg-vejledning: Effektiv prækvalifikation

Værdibygs vejledning ”Effektiv prækvalifikation” giver byggeriets parter værktøjer til at forenkle udbudsprocessen og beskriver best practice til en prækvalifikationsproces, hvor udbyder finder de bedst kvalificerede tilbudsgivere, og ansøgere kan prioritere deres ressourceforbrug til de opgaver, de har bedst chance for at vinde.


 

Det er sket en markant stigning i ressourceforbruget til udbud i byggeriet. Det mærkes af alle byggeriets parter, og der er generel enighed om, at det eskalerende ressourceforbrug ikke bidrager gunstigt til den værdiskabelse som udbyder, ansøgere og samfundet rettelig kan forvente sig.

Værdibyg har derfor udgivet vejledningen "Effektiv Prækvalifikation", der giver byggeriets parter værktøjer til at forenkle processen og beskriver bedste praksis til en prækvalifikationsproces, hvor udbyder finder de bedst kvalificerede tilbudsgivere, og ansøgere kan prioritere deres ressourceforbrug til de opgaver, de har bedst chance for at vinde.

Arbejdet med Værdibygs vejledning er gennemført parallelt og koordineret med et projekt i Byggeriets Evaluerings Center med titlen "Professionel udvælgelse i byggeriet".

Hent Effektiv Prækvalifikation

Hent Professionel udvælgelse i byggeriet

 

Læs mere om samme emne

Værdiskabende Byggeproces
Værdiskabende Byggeproces
Byggeriet bliver fra mange sider beskyldt for at være ineffektivt og dyrt. Derfor er FRI og seks andre af byggeriets organisationer gået sammen i et projekt kaldet "Værdiskabende Byggeproces".
Debat om faseskift i ny publikation
Debat om faseskift i ny publikation
Værdibyg har udgivet ”Perspektiver på Faseskift – et debatoplæg” for at sætte skub i debatten og fokus på problematikkerne.