Debat om faseskift i ny publikation

Debat om faseskift i ny publikation


 

Værdibyg ønsker at sætte skub i debatten om faseskift, da der netop her er fare for at viden går tabt.

Værdibyg har derfor udgivet hæftet: "Perspektiver på Faseskift - et debatoplæg", hvor nye måder at betragte faseskift på bliver præsenteret.

5 perspektiver bliver beskrevet og fasemodellem opridses kort, og formålet er at åbne byggebranchens øjne for problematikkerne ved faseskift og opfordre til videre debat.

Hent udgivelsen her.

Læs mere om samme emne

Værdiskabende Byggeproces
Værdiskabende Byggeproces
Byggeriet bliver fra mange sider beskyldt for at være ineffektivt og dyrt. Derfor er FRI og seks andre af byggeriets organisationer gået sammen i et projekt kaldet "Værdiskabende Byggeproces".