Værdibyg-vejl.: ”Projektoptimering” og ”Etablering af samarbejde

Værdibyg har lanceret to nye vejledninger for at undgå to af de største forhindringer i byggeprojekter: dårligt samarbejde og mangelfuldt projektmateriale.


 

"Projektoptimering" beskriver, hvordan bygherre, rådgivere og entreprenører gennemfører et projektoptimeringsforløb, inden udførelsen starter.

Hent Projektoptimering

"Etablering af samarbejde" indeholder konkrete værktøjer til at etablere et værdiskabende samarbejde.

Hent Etablering af samarbejde

Læs mere om samme emne

Værdiskabende Byggeproces
Værdiskabende Byggeproces
Byggeriet bliver fra mange sider beskyldt for at være ineffektivt og dyrt. Derfor er FRI og seks andre af byggeriets organisationer gået sammen i et projekt kaldet "Værdiskabende Byggeproces".
Debat om faseskift i ny publikation
Debat om faseskift i ny publikation
Værdibyg har udgivet ”Perspektiver på Faseskift – et debatoplæg” for at sætte skub i debatten og fokus på problematikkerne.