Byggeri - tema

Værdiskabende byggeproces

Byggeriet bliver fra mange sider beskyldt for at være ineffektivt og dyrt. Derfor er FRI og seks andre af byggeriets organisationer gået sammen i et projekt kaldet "Værdiskabende Byggeproces".

 

Målet med "Værdiskabende Byggeproces" er at skabe en bedre og mere effektiv byggeproces ved at se på processerne på tværs af deltagerne i et byggeri, gennem praktiske og lettilgængelige værktøjer - til fælles gavn for alle parter.

Læs mere på www.vaerdibyg.dk

FRI har i dette tema samlet alle sider på tværs af andre kategorier, der omhandler Værdiskabende Byggeproces.

Aktuelt

Debat om faseskift i ny publikation
Debat om faseskift i ny publikation
Værdibyg har udgivet ”Perspektiver på Faseskift – et debatoplæg” for at sætte skub i debatten og fokus på problematikkerne.
Værdibyg-vejledning: Effektiv prækvalifikation
Værdibyg-vejledning: Effektiv prækvalifikation
Værdibygs vejledning ”Effektiv prækvalifikation” giver byggeriets parter værktøjer til at forenkle udbudsprocessen og beskriver best practice til en prækvalifikationsproces, hvor udbyder finder de bedst kvalificerede tilbudsgivere, og ansøgere kan prioritere deres ressourceforbrug til de opgaver, de har bedst chance for at vinde.
Værdibyg-vejledning: Kvalitet som tildelingskriterium
Værdibyg-vejledning: Kvalitet som tildelingskriterium
Værdiskabende Byggeproces har givet et bud på, hvordan man kan bruge kvalitetskriterier i udbud. Vejledningen er blevet opdateret siden udgivelsen i 2010 med præciseringer, ekstra bemærkninger og en spændende case.
Værdibyg-vejledning: Rigtigt fra start
Værdibyg-vejledning: Rigtigt fra start
En byggeproces' skæbne afgøres i de indledende faser. Det er her, der træffes afgørende beslutninger for resten af forløbet. Ved at gøre sig de rigtige overvejelser og gennemføre de rigtige aktiviteter tidligt, støbes fundamentet for en fremadrettet værdiskabende byggeproces - for alle parter.
Værdibyg-vejledning: Vælg dit medie
Værdibyg-vejledning: Vælg dit medie
Værdibyg har med støtte fra Grundejernes Investeringsfond udviklet vejledningen "Vælg dit medie". Formålet er at skabe overblik over, hvordan medier udvælges, når udvikling i byggeriet skal formidles.