Værdibyg-vejledning: Kvalitet som tildelingskriterium

Værdiskabende Byggeproces har givet et bud på, hvordan man kan bruge kvalitetskriterier i udbud. Vejledningen er blevet opdateret siden udgivelsen i 2010 med præciseringer, ekstra bemærkninger og en spændende case.


 

Formålet er, at søge væk fra at prisen altid er afgørende for, hvem der vinder, så kvaliteten reelt får betydning for udfaldet. Brug værktøjet, pluk det, der er relevant for din virksomhed, og lad dig inspirere.

Vejledningen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af praktikere fra bygherrer, rådgivende ingeniører, arkitekter og entreprenører. Der er tale om praktiske erfaringer og eksempler fra afholdte udbud, der alle er "balanceret" så udbyder får et godt bedømmelsesgrundlag.

Vejledningen består af to dele, den ene lægger vægt på forslag og anbefalinger, fx til en generel karakterskala og en evalueringsmodel. Del to lægger vægt på praktiske eksempler.

Hurtigt overblik over "Kvalitet som tildelingskriterium":

  • Udarbejdet af praktikere
  • Enkle eksempler og råd
  • Forslag til en generel karakterskala (0-10)
  • Både udbud til rådgivere og entrepriser

Brug den ved at kopiere eksemplerne og tilpasse dem til dine behov

Vejledningen blev udgivet i 2010 og er i 2012 blevet opdateret efter en evalueringsproces. Teksten er stort set den sammen, men er tilføjet bemærkninger og anbefalingerne er præciseret bl.a. omkring brug af CV'er i tildelingen. Derudover er der tilføjet en case.

Se vejledningen på værdibygs web

Se vejledningen om Tidsplanredegørelse

Mere om Værdiskabende Byggeproces

Se FRI´s fortolkningsbidrag om tildelingskriterier

Læs mere om samme emne

Værdiskabende Byggeproces
Værdiskabende Byggeproces
Byggeriet bliver fra mange sider beskyldt for at være ineffektivt og dyrt. Derfor er FRI og seks andre af byggeriets organisationer gået sammen i et projekt kaldet "Værdiskabende Byggeproces".
Debat om faseskift i ny publikation
Debat om faseskift i ny publikation
Værdibyg har udgivet ”Perspektiver på Faseskift – et debatoplæg” for at sætte skub i debatten og fokus på problematikkerne.