Værdibyg-vejledninger: Grænseflader i byggeriet

Værdibyg har udgivet vejledningerne ’Leverandør- og samprojektering’ og ’Inddragelse af underentreprenører’. Begge handler overordnet set om grænseflader i byggeriet.


 

Vejledningen 'Leverandør- og samprojektering' omhandler, hvordan den høje kompleksitet og rollefordelingen håndteres i projekter med mange forskellige parter og leverandører.

Læs mere.

'Inddragelse af underentreprenører' beskriver, hvordan samarbejde og tidlig inddragelse af underentreprenørerne kan tilrettelægges, så der skabes værdi igennem hele byggeprocessen.

Læs mere.

Læs mere om samme emne

Værdiskabende Byggeproces
Værdiskabende Byggeproces
Byggeriet bliver fra mange sider beskyldt for at være ineffektivt og dyrt. Derfor er FRI og seks andre af byggeriets organisationer gået sammen i et projekt kaldet "Værdiskabende Byggeproces".
Debat om faseskift i ny publikation
Debat om faseskift i ny publikation
Værdibyg har udgivet ”Perspektiver på Faseskift – et debatoplæg” for at sætte skub i debatten og fokus på problematikkerne.