FRI's Årsmøde: Absolut bæredygtighed - Er kunderne klar? Er vi?

Spørgsmålet blev belyst med synspunkter fra såvel bygherrer (privat, almennyttigt og forsyning) som rådgivere på FRI's årsmøde. Ane Cortzen styrede som moderator slagets gang, og FRI's formand, Christian Listov-Saabye, MOE, var glad for endelig at kunne byde de mange deltagere velkommen til et fysisk afholdt årsmøde i Industriens Hus. 

PROGRAM

 • Velkomst
 • Hvad er rådgiverens rolle for at få klima/bæredygtighed på dagsordenen?     
 • Det bæredygtige hus – findes det? Fra relativ til absolut bæredygtighed i byggeriet og andre steder
 • Hvordan indtænker kunderne bæredygtighed i deres forretning?  
 • De almennyttige selskabers udfordring, når der skal tænkes cirkulær økonomi
 • Grøn omstilling i almene boligafdelinger
 • Bæredygtighed i VandCenter Syd
 • Rådgiverens rolle i en cirkulær verden
 • Pension Danmarks holdning til cirkulær økonomi
 • Afrunding
 • Tak for i dag, netværk og drinks