Ledelse - tema

Arbejdsmiljø

FRI samarbejder med Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder og Byggeriets Arbejdsmiljøbus om at sætte fokus på arbejdsmiljø. 

Videntjenesten hjælper bygherrer, rådgivere og projekterende til at overholde deres arbejdsmiljøpligter

Videntjenesten medvirker til at udbrede viden til aktørerne i projetering og planlægning om værdiskabelse i byggeprocessen gennem en god arbejdsmiljøindsats. Der er fokus på de indledende faser, projektering, granskning og udbud. Videntjenesten er gratis at bruge og er primært målrettet:
 • Bygherrerådgivere
 • Projekterende
 • Arkitekter
 • Ingeniører
 • Bygherrer
 • Andre med opgaver i initiativ-, program- og projekteringsfaserne

Hvad laver Videntjenesten?

 • Varetager hotlinefunktion, hvor man kan få svar på spørgsmål om: 
  • Bygherreansvaret og arbejdsmiljøkoordinering
  • Projekterende og rådgiveres arbejdsmiljøpligter efter Arbejdsmiljøloven
  • Konkrete arbejdsmiljøforhold
 • Holder gratis oplæg i ingeniør- og arkitektvirksomheder om arbejdsmiljøpligter og hjælper jer på vej
 • Afholder møder og workshops, fx om lovgivningen på området og den gode arbejdsmiljøindsats i de tidlige faser af byggeprocessen
 • Igangsætter aktiviteter og indsatser, som styrker rådgivere og projekterendes arbejdsmiljøindsats
 • Faciliterer en række netværk
 • Præsenterer budskaber, værktøjer og eksempler på den fælles hjemmeside www.byggeproces.dk 

Det er organisationerne i Byggeriets Arbejdsmiljøbus, samt Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder, der står bag Videntjenesten.

Kontakt til Videntjeneste: Telefon 4080 1400, e-mail: videntjeneste@bam-bus.dk

Podcast om succesfuld arbejdsmiljøkoordinering

Podcasten Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering gør dig klogere på forskning og praktiske erfaringer på området og hjælper dig til at forbedre arbejdsmiljøindsatsen i bygge- og anlægsbranchen. Vi ønsker at styrken forståelsens af arbejdsmiljøkoordinatorens rolle, så det er også for dig som samarbejder med arbejdsmiljøkoordinatoren.

Podcasten udgives af Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere og er støttet af Realdania.

Podcasten findes i din foretrukne podcast-app eller på https://byggeproces.dk/podcast-succesfuld-arbejdsmiljoekoordinering/

YB om arbejdsmiljøkoordinering
YB om arbejdsmiljøkoordinering
FRI har sammen med Danske Arkitektvirksomheder udarbejdet denne ydelsesbeskrivelse om arbejdsmiljøkoordinering, der anvendes som grundlag for aftale om arbejdsmiljøkoordinering i forbindelse med planlægning, projektering og udførelse af bygge- og anlægsprojekter.
Webinarrække om arbejdsmiljø i projektering
Webinarrække om arbejdsmiljø i projektering
Udforsk relevante emner inden for arbejdsmiljø i projekteringsfasen. FRI og Danske Arkitektvirksomheder inviterer projekterende ingeniører og bygherrerådgivere til målrettede webinarer i samarbejde med BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste. Deltagelse er gratis. Del din feedback og påvirk fremtidige emner. Tilmeld dig på vores hjemmeside. Velkommen til lærerige webinarer!
Arbejdstilsynet stopper varsling af tilsynsbesøg
Arbejdstilsynet stopper varsling af tilsynsbesøg
Arbejdstilsynet er fra 1. juli 2023 stoppet med at varsle tilsynsbesøg 1-12 måneder før de sker. Det betyder, at man ikke længere får besked i e-boks om man er udtaget til kontrol. Arbejdstilsynet udtager virksomheder til kontrol udefra en risikovurdering, men virksomheder kan også blive udtaget til stikprøvekontrol. Det er derfor vigtigt at man altid har sin APV og andet relevant materiale i orden.