Høringssvar: Hvorfor skal kravene til recertificering være strengere end certificering?

Efter fem år skal certificerede recertificeres – og i den forbindelse har man brug for at vise, at man stadig kan ”sit kram” – men at kravene til et recertificeringsprojekt er nøjagtig de samme, som når man certificeres første gang er ikke hensigtsmæssigt. Jo, selvfølgelig skal man kunne vise, at man har fungeret som certificeret, men at kræve, at et projekt skal bevise, at man kan alle dele af den faglige palette, være i højeste klasse og i øvrigt have en sluterklæring, det bør ikke være en nødvendighed. Du kan læse hele FRI's høringssvar her.