Presseklip: FRI og Danske Arkitektvirksomheder går sammen om kodeks for samarbejde og fair udbud

Uge 3 2024

FRI og Danske Arkitektvirksomheder går sammen om kodeks for samarbejde og fair udbud

FRI og Danske Arkitektvirksomheder har udarbejdet et kodeks for at mindske de transaktionsomkostninger, som medlemmer af begge organisationer oplever i forbindelse med udbud. Det nye kodeks gør op med fravigelser og urimelige aftalevilkår og skal sikre en mere fair og effektiv tilrettelæggelse af udbud i fremtiden. Henrik Winther, formand for Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI siger: ”FRI og Danske Arkitektvirksomheder står sammen om at skabe bedre og mere tidssvarende rammer for udbud og konkurrencer. Det vil være til glæde for bygherren, rådgiverne og hele samfundet. Byggeri er en holdsport. Det handler om tillid og samarbejde. Derfor skal vi væk fra de snærende kontrakter fyldt med mistillid, som kun skaber unødige ekstra omkostninger”. (Dagens Byggeri, Bygtek, Byrummonitor, DKIndkøb, Danskeark.dk)

 

Markant forskel på optimismen hos ingeniører og arkitekter

Arkitekterne er nervøse for 2024. Ingeniørerne ser fortsat ind i gode ordrebøger og har mere teknisk betonede opgaver at falde tilbage på. Hvor arkitektvirksomhederne stadig står i en lavkonjunktur med mangel på ordrer, så mangler over 80 pct. af ingeniørvirksomhederne inden for byggeri og anlæg medarbejdere. ”De store forskelle mellem arkitekt- og ingeniørvirksomhederne skal ses i lyset af, at der blandt andet er store anlægsprojekter i gang, og at mange renoveringsopgaver for eksempel er af teknisk karakter, der ikke i første omgang kalder på arkitektkompetencer”, vurderer Henrik Garver, adm. direktør i FRI. (Lýnetteholmnews)