Presseklip: Kritik af regerings klimatilpasningsplan. ”Helt utilstrækkeligt finansieret”

Uge 43 2023

Kritik af regerings klimatilpasningsplan: ”Helt utilstrækkeligt finansieret”

Med års forsinkelse præsenterede Miljøminister Magnus Heunicke (S) mandag regeringens udspil til en plan for klimatilpasning i Danmark. I sig selv en positiv nyhed, selvom planen ikke tilvejebringer en egentlig langsigtet plan for klimasikring af Danmark, vurderer FRI i en pressekommentar. ”Der er mange gode intentioner i planen, men der er også mange vanskelige spørgsmål omkring finansiering og organisering af området, der står ubesvaret hen”. (Dagens Byggeri)

 

Dilemma-undersøgelse: Bygningsreglementet skal understøtte bæredygtighed byggeriet

Ny pilot-undersøgelse fra Strateginetværket for bæredygtigt byggeri kortlægger de steder i BR18, hvor byggeriets praktikere oplever dilemmaer, mellem BR18s mange krav og regler på den ene side og ønsket om et grønnere byggeri på den anden, i forbindelse med udgivelsen af den nye rapport "BR18 og bæredygtighed - 12 dilemmaer fra byggeriets praksis", der udkom tirsdag. At det er vigtigt at inddrage den erfaring, som byggeriets praktikere har, understreger Inge Ebbensgaard, der er chef for byggeri og byggepolitik i FRI: ”Vi har fået så mange indsigtsfulde kommentarer, der viser viljen til og indsigten i at bygge bæredygtigt. Det er særligt positivt, at vi også har modtaget mange forslag, der indeholder balancen mellem Bygningsreglementet og bæredygtighed. Det er nødvendigt, når vi i praksis skal bygge mere bæredygtigt, uden vores byggeri bliver usikkert eller usundt,” siger Inge Ebbensgaard. (Bygherreforeningen, Dagens Byggeri)

Banedanmarks egne ingeniørtropper gør pendlerstrækning klar til eltog til den halve pris

På få år har Banedanmark genopbygget en ingeniørdivision, og styrelsen vil selv tage ansvaret for opgaver, der tidligere er sendt i udbud. FRI mener, at insourcing-projektet er blevet for vidtrækkende: ”Det er sådan set fint nok, at de mander op på ingeniører, så Banedanmark bliver en mere kompetent indkøber af ydelser,” siger adm. direktør Henrik Garver, der peger på, at øget faglighed gør, at udbud bliver mere præcise og lettere og mere attraktive at afgive tilbud på for ingeniørvirksomhederne. ”Men Banedanmark bevæger sig for langt ud, når de begynder at udføre store opgaver selv.” (proing./mobility tech)

Rådgivende ingeni­ører tjener stort på medici­nal­bran­chen

De rådgivende ingeniører tjener omkring 1,5 mia. kr. årligt på rådgivning til procesindustrien – et kæmpe forretningsområde, der vokser mere end f.eks. rådgivning om grøn omstilling, skriver Børsen. “Rådgivning inden for procesindustrien slår alt. Den er større end rådgivning om grøn omstilling, bæredygtighed og infrastruktur. For fem år siden udgjorde farma 5 pct. af markedet. I dag er det 9 pct. ud af en omsætning, der er vokset støt igennem perioden,” siger Henrik Garver, adm. direktør i FRI. (Børsen)

Gode takter i regeringens VE-udspil, men stadig behov for tempo

Regeringen har præsenteret et nyt udspil, der skal fremme mere grøn energi på land. Det indeholder flere positive elementer, mener FRI. ”Udspillet her adresserer nogle vigtige problematikker og mulige løsninger på at få udbygget VE (vedvarende energianlæg, red.) på land. Foruden den øget kompensation til naboer og lokalsamfund, som vi mener er nødvendig, så er vi særligt glade for regeringens fokus på at mindske myndighedsbarrierer”, siger energi- og klimapolitisk konsulent i FRI, Frederikke Vorborg. (Dagens Byggeri)

Fire ud af fem rådgivere vil ansætte flere folk

Det går rigtigt godt i rådgiverbranchen. Det var hovedbudskabet, da knap 100 repræsentanter fra landets rådgivende ingeniørvirksomheder den 11. oktober var samlet til det årlige branchetopmøde i FRI. I FRI’s seneste konjunkturrapport kan man læse, at det især er konstruktions-, anlæg-, vand & afløbsingeniører samt stærkstrømsingeniører, som virksomhederne melder om mangel på. Desuden er der efterspørgsel på certificerede statikere og brandrådgivere, skriver Licitationen, som deltog på branchetopmødet. (Licitationen)

Byggeriet skal være mere bæredygtigt

FRI er gået sammen med DI Byggeri, Molio, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Bygherreforeningen og Danske Arkitektvirksomheder om Byggeriets Handletank for Bæredygtighed. I sidste uge var op mod 130 eksperter fra branchens førende virksomheder, organisationer og vidensinstitutioner samlet til bæredygtighedscamp, hvor man arbejdede intensivt i 26 timer fordelt på 8 temaarbejdsgrupper for at undersøge, diskutere, analysere og prioritere løsninger, der kan reducere klimaaftrykket for bygge- og anlægsbranchen. (Dansk Industri)