FRI Pressekommentar: Regeringens stramme finanslovsforslag kan blive dyrt

Regeringen fremsatte i dag sit forslag til finansloven for 2023. Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, anerkender overordnet behovet for en stram finanspolitik hen over det næste år med de udfordringer, Danmark står i, men der er plads til forbedringer i de kommende forhandlinger.

I Finanslovsforslagets navigeren mellem bundne opgaver, opstramning og udvikling af Danmark er der særligt to punkter, der bekymrer adm. direktør i FRI, Henrik Garver:

- Sundhed, hvis nye midler prioriteres på de rigtige indsatser, en fortsat Coronaindsats og styrkelsen af det danske forsvar samt det sikkerhedspolitiske diplomati, er tre af de bundne opgaver. Det er dog også områder, hvor det koster noget at komme i mål, særligt hvis det skal være mere en symbolpolitik. Det samme gælder klimaindsatsen og den grønne omstilling. De bundne opgaver, kombineret med de udfordringer der følger af stigende inflation og mangel på arbejdskraft, gør det derfor naturligt, at der på en række andre områder skal føres en mere stram økonomisk politik, siger han og fortsætter:

- Men det er alligevel bekymrende at se, at Regeringen de facto foreslår at fjerne 6 mia. kr. fra den offentlige investeringsramme i 2023. Vedligeholdet og renoveringen af den offentlige bygningsmasse og infrastruktur er i forvejen et underprioriteret område – og vi risikerer, at tilstanden på eksempelvis veje og broer forringes i en grad, så det bliver dyrere at genoprette op, når vi på et senere tidspunkt bliver tvunget til det. Og der er ingen garanti for, at den økonomiske situation er lettere på det tidspunkt.

- Hertil kommer at Finanslovsforslaget har en åbenlys mangel ift. at håndtere manglen på arbejdskraft, det gælder både ift. uddannelsespolitik og ift. vilkårene for international arbejdskraft i Danmark. Så selvom Regeringen kun åbner et forhandlingsrum på 600 mio. kr. Så er der reelt meget mere, og meget vigtigere emner at forhandle om, tilføjer Henrik Garver.

Link til regeringens finanslovsforslag (fm.dk)

Læs flere pressemeddelelser

Pressemeddelelse: Massivt behov for grønt kompetenceløft til nye klimakrav
Pressemeddelelse: Massivt behov for grønt kompetenceløft til nye klimakrav
Der er massivt behov for et grønt kompetenceløft, så byggeriets værdikæde i samlet flok kan efterleve de nye krav til dokumentation af klimaaftrykket for nybyggeri, som træder i kraft 1. januar 2023. Derfor lancerer Molio Kompetencecenter for bæredygtigt byggeri, som et gratis videnstilbud til branchen.
FRI Pressemeddelelse: Nu lanceres nyt tillæg om bæredygtighed til ydelsesbeskrivelserne
FRI Pressemeddelelse: Nu lanceres nyt tillæg om bæredygtighed til ydelsesbeskrivelserne
Et nyt værktøj til at beskrive et bæredygtigt byggeri lander nu i den danske byggebranche. Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende ingeniører og Bygherreforeningen har med støtte fra Realdania udarbejdet et nyt tillæg til Ydelsesbeskrivelserne. Tillægget skal styrke aftalegrundlaget for rådgivningsydelser om social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed i byggeriet.
FRI Pressemeddelelse: FRI indgår samarbejde med ukrainsk søsterorganisation
FRI Pressemeddelelse: FRI indgår samarbejde med ukrainsk søsterorganisation
FRI har tirsdag indgået en samarbejdsaftale med den ukrainske søsterorganisation Interstate Consultants Engineers Guild, ICEG. Formålet med aftalen er at styrke samarbejdet og koordineringen af viden mellem FRI og ICEG for på den måde at kunne understøtte en fokuseret og fælles indsats for danske og ukrainske rådgiver- og ingeniørvirksomheder i genopretningen af Ukraine.