FRI Pressemeddelelse Konjunkturmåling: COVID-19 skaber brutal opbremsning for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, efter stærk start på 2020

Den nye ”April 2020 konjunkturmåling” fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, har taget temperaturen på de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder i den periode, hvor Danmark har været lukket ned som følge af Coronavirus/COVID-19. Analysen viser, at FRI-virksomhederne kom ind i 2020 med en pæn tilgang af nye ordrer. Men udfordringerne, i kølvandet på COVID-19-udbruddet, står brutalt tydeligt i analysen: Samtlige sektorer, med undtagelse af offentligt byggeri og til dels opgaver vedr. transportinfrastruktur, er gået mærkbart tilbage. Reelt er der tale om tæt på fuldt stop for både boligbyggeri og erhvervsbyggeri. Men også eksport, energi og miljøområdet er voldsomt påvirket. Situationen er dermed sammenlignelig med finanskrisen i årene 2008-2010.

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, udarbejder to gange årligt en konjunkturmåling baseret på medlemsvirksomhedernes forventninger til fremtiden. Den nye måling pr. april 2020 viser, at udsigterne for FRI-virksomhederne vest og øst for Storebælt på flere nøgletal har ændret sig markant. Branchen oplever et markant fald i tilgangen af nye opgaver over hele landet, og forventningerne til den fremtidige ordrebeholdning er nedjusteret markant.

Forventet lavere ordretilgang og færre ansatte

En stor del af FRI-virksomhederne forventer at have færre ansatte om 6 måneder som følge af en forventet mindre ordrebeholdning. Denne udvikling kan i høj grad forklares med udbruddet af COVID-19, som i marts og april 2020 har betydet nedlukning af Danmark og store dele af verdenssamfundet. Forventningerne kan dels tilskrives, at virksomhederne har oplevet en helt aktuel og markant nedgang i tilgangen af nye opgaver på tværs af sektorer, og at virksomhederne forventer, at denne udvikling fortsætter. En del kan forklares med usikkerhed om tidsperspektivet i nedlukningen af Danmark, samt effekten af myndighedernes tiltag.

I Vestdanmark forventer 59 pct. af virksomhederne at have færre ansatte om 6 måneder. Øst for Storebælt er det tilsvarende tal 43 pct. Sammenholdt med seneste konjunkturmåling i oktober 2019 er forventningerne ændret markant i en negativ retning. Udviklingen er gået fra en stabilisering i antallet af ansatte på tværs af landsdelene til en klar forventning om, at opsigelser bliver nødvendige.

Virksomhedernes forventninger til ordrebeholdningen om 6 måneder er ligeledes faldet markant på tværs af landet. 43 pct. af virksomhederne forventer en mindre ordrebeholdning i øst mod hele 58 pct. i vest.

”Tallene i analysen viser, at vi kom ind i 2020 med en pæn ordrebog. Det har heldigvis givet FRI-virksomhederne en robusthed, som i disse dage og uger trods alt giver en styrke. Mange rådgiver- og ingeniørvirksomheder har derfor lige nu en opgavepipeline at tære på, også selvom tilgangen af nye opgaver i stort omfang er gået i stå. Men det virker kun midlertidigt, og kun hvis krisen er kortvarig. Den nuværende opbremsning er så voldsom, at ordrebogen hurtigt bliver tømt. Det ligner desværre finanskrisen afspillet i fast forward”, udtaler FRI’s administrerende direktør Henrik Garver i en kommentar til analysen.

Analysen viser, at der er sket en kraftig opbremsning og negativ udvikling i ordreindgangen for næsten alle sektorer både vest og øst for Storebælt. Udviklingen i ordrebeholdningen for boligbyggeri, erhvervsbyggeri, energi, miljø og eksport er negativ i hele landet, sammenlignet med oktober 2019.

Der er dog to sektorer, hvor rådgiver- og ingeniørvirksomhederne i FRI fortsat oplever fremgang: Offentligt byggeri og til dels infrastruktur og anlæg.

Den langsigtede pipeline er udfordringen

Spurgt direkte ind til om analysen svarer til FRI’s forventninger, svarer Henrik Garver: ”Helt ærligt er det faktisk en bedre måling, end jeg havde frygtet, i lyset af at COVID-19 så ud til at sætte alt i stå. Omvendt er jeg ikke fuldstændig overrasket, efter at jeg har talt med rigtig mange FRI-virksomheder de seneste uger. Vores udfordring som branche er ikke så meget den helt aktuelle nedgang. Selvom den også rammer sektorer og enkeltvirksomheder hårdt lige nu. Vores udfordring er den langsigtede pipeline og behovet for at kunne fastholde medarbejdere på fleksible vilkår, hvis opgavemængden fortsætter nedad i de kommende måneder, så vi er rustet til at håndtere opgaverne, når verden igen er mere åben. Det er derfor de dagsordner, vi politisk arbejder for i FRI. Og det fortsætter vi med, også nu her efter vi har analyseret situationen i branchen pr. 1. april.”

Fakta

Konjunkturmålingen er udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. Undersøgelsen er gennemført i marts og april 2020. Virksomheder, der repræsenterer 88 pct. af de ansatte i FRI’s medlemsvirksomheder, har besvaret undersøgelsen.

Konjunkturer for Rådgivende Ingeniørvirksomheder, april 2020 kan hentes på www.frinet.dk

Kontakt 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742 eller hg@frinet.dk

Pressefotos findes her /pressefotos

___________ 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.

FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

 FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger ca. 27.000 medarbejdere i Danmark og internationalt og har en global omsætning på mere end 26 mia. kr.

  • De store FRI virksomheder er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.

Læs flere pressemeddelelser

FRI Pressekommentar: Løsningen på faldet i studieoptaget findes
FRI Pressekommentar: Løsningen på faldet i studieoptaget findes
Onsdag d. 27. juli offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet tallene for antal optagede på de videregående uddannelser. 60.034 skal starte på en af landets videregående uddannelser i år. Det er et fald på hele 9 procent forhold til “før Corona”-normalen i 2019. Udviklingen på ingeniørfagene og inden for STEM-fag generelt er mindre dramatisk, men også her er der sket et fald.