FRI Pressemeddelelse: Milliardomsætning mangler, Corona-lockdown har skabt ordrenedgang og ekstrem usikkerhed i rådgiver- og ingeniørvirksomheder

En ny særmåling fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, viser, at den vægtede ordrebog blandt alle rådgiver- og ingeniørvirksomheder ligger ti procentpoint under normalt niveau for 3. kvartal 2020. Halvdelen af FRI-virksomhederne har en ordrebog, der er værre end normalt for 3. kvartal 2020, og målingen, der er gennemført i maj 2020, viser, at situationen fra 3. kvartal 2020 og frem mod 2021 går fra slemt mod værre. Ordrenedgangen er stor, og usikkerheden er ekstrem. Den negative situation i rådgiver- og ingeniørvirksomhederne vil påvirke mange arbejdspladser i Danmark inden for byggeri, byudvikling og infrastruktur.

 

 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, har pr. 15. maj 2020 gennemført en særmåling blandt medlemsvirksomhederne for at afdække dybden af den økonomiske krise, der er fulgt med den nationale corona-lockdown, som blev indledt den 11. marts 2020. Tallene viser, at ordrebogen for 3. kvartal nu er ti procentpoint mindre end det vægtede gennemsnit for perioden 2010-2020. Derudover viser tallene, at der med 4. kvartal 2020 barberes yderligere fem procentpoint af ordrebogen sammenlignet med den normale situation i maj måned.

”Måske lyder ti procentpoint ikke voldsomt, men det er det. Der er tale om en milliardomsætning, som lige nu mangler at komme på plads”, udtaler FRI’s administrerende direktør Henrik Garver og fortsætter: ”Det, vi ved fra tidligere, er, at virksomhederne kom ind i 2020 med en stærk ordrebog. Nu kan vi se, at den er blevet markant tyndere for tredje og fjerde kvartal. Det, der kommer til at ske i første omgang, er, at virksomhederne rykker opgaverne frem for at kunne fastholde produktionen. Men, en fremrykning af opgaver i et omfang, der er så massivt, som det vi må forvente at se, vil skabe et massivt hul i ordrebogen, når vi rammer Q1 2021; med mindre der er sket ét af to ting: enten at hullerne i ordrebogen er begyndt at fyldes med nye opgaver, eller, at virksomhederne er begyndt at tilpasse medarbejderstaben til den nye situation. Det er ekstremt barskt, ikke kun for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, men reelt for alle virksomheder der arbejder inden for byggeri, byudvikling, infrastruktur og optimering af industriproduktion”.

Virksomhederne rammes forskelligt

Den nye undersøgelse fra FRI viser også, at rådgiver- og ingeniørvirksomhederne rammes forskelligt. Tallene viser eksempelvis, at for 3. kvartal 2020 har 27% af virksomhederne på nuværende tidspunkt en ordrebog, som er bedre end normalt, 46% har en ordrebog, der er værre end normalt, og 1% har en ordrebog, der er meget værre end normalt. Tilsvarende viser tallene, at for 1. kvartal 2021 har blot 2% af virksomhederne på nuværende tidspunkt en ordrebog, der er bedre end normalt, 52% har en ordrebog, der er værre end normalt, og 1% har en ordrebog, der er meget værre end normalt. Det understreger, at en del virksomheder har ligget rigtigt positioneret i forhold til de opgaver, der er kommet ud, eller at de er kommet ind i 2020 med en ordrebog, der tidligt var fyldt op for hele året. Men 2021 tegner til at blive et udfordrende år.

Til denne del af undersøgelsen udtaler Henrik Garver: ”Der er ingen tvivl om, at virksomhederne rammes forskelligt af en krise som den, vi oplever netop nu. Virksomhederne er forskellige og arbejder i forskellige segmenter. Men summen, når vi gør regnebrættet op, er, at der for branchen samlet set er et massivt hul i ordrebogen for 2. halvår. Det kan håndteres ved at flytte opgaver frem. Men kun, hvis hullet fyldes op. Derfor er det ekstremt vigtigt allerede nu, at der politisk bliver set på, hvad der kan gøres for at skabe sikkerhed om opgaver og aktivitet i 2021. Ellers koster det danske arbejdspladser i stor stil i hele værdikæden, og specifikt for mine medlemsvirksomheder vil der være tale om et tab af viden og know-how, hvis medarbejdere og forretningsområder ikke kan fastholdes og udvikles. Det vil også koste samfundsvækst”.

Henrik Garver afslutter kort med en uddybning af behovet for politiske initiativer: ”Med det nye Boligforlig og milliarderne fra Landsbyggefonden til renovering af de almene boliger er der sat et vigtigt, og rigtigt, initiativ i gang, men der udestår fortsat en række gode initiativer, som ikke blot hjælper på krisen her og nu, men som også ruster det danske samfund på lang sigt”.

De politiske initiativer, som FRI bl.a. peger på er:

  • Suspendering af det kommunale anlægsloft i 2021 (2020 er på plads)
  • Igangsættelse af infrastrukturprojekter med høj samfundsværdi, og hvor der er politisk enighed, uden om det næste infrastrukturforlig
  • 100 pct. takstfinansiering på klimatilpasningsprojekter
  • Øget fremdrift i naturgenopretningsprojekter
  • Udvidelse af grundvandskortlægningen til at omfatte alle relevante forureningstrusler for vandforsyningerne.

Status for hjælpepakker

Endelig viser undersøgelsen, at de statslige hjælpepakker til virksomheder ikke er benyttet i noget væsentligt omfang, bortset fra muligheden for udskudt moms, A-skat og AM-bidrag, som er benyttet af 53% af virksomhederne. Muligheden for kompensation for faste omkostninger er ikke benyttet, men overvejes anvendt af 28% af virksomhederne. Muligheden for lønkompensation er ikke benyttet, og blot 1% af virksomhederne overvejer at benytte denne.

 

Fakta

Særmålingen er udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. Undersøgelsen er gennemført i maj 2020. Virksomheder, der repræsenterer 86 pct. af de ansatte i FRI’s medlemsvirksomheder, har besvaret undersøgelsen.

 

Kontakt 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742 eller hg@frinet.dk

Pressefotos findes her /pressefotos

__________ 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.

FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

  • FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger ca. 27.000 medarbejdere i Danmark og internationalt og har en global omsætning på mere end 26 mia. kr.
  • FRI repræsenterer både små rådgiver- og ingeniørvirksomheder i Danmark og en række af de største rådgiver- og ingeniørkoncerner i Europa.

Læs flere pressemeddelelser

FRI Pressekommentar: Løsningen på faldet i studieoptaget findes
FRI Pressekommentar: Løsningen på faldet i studieoptaget findes
Onsdag d. 27. juli offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet tallene for antal optagede på de videregående uddannelser. 60.034 skal starte på en af landets videregående uddannelser i år. Det er et fald på hele 9 procent forhold til “før Corona”-normalen i 2019. Udviklingen på ingeniørfagene og inden for STEM-fag generelt er mindre dramatisk, men også her er der sket et fald.