FRI Pressemeddelelse: Rådgivende ingeniører melder om vækst trods Corona

De danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder har arbejdet sig igennem Corona-krisen og er samlet set vokset i 2020. Det viser en ny medlemsstatistik fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Høj faglighed og grøn tænkning driver værket.

I alt beskæftiger foreningens medlemsvirksomheder i dag 12.260 personer i Danmark, hvilket er en stigning på 1,7 % i forhold til året før. Dette sker samtidigt med, at de største af branchens virksomheder har solgt forretningsenheder fra i Danmark, og dermed på papiret er blevet mindre.

Væksten skal findes i den store gruppe af mellemstore rådgivningsvirksomheder – dem med mellem 50 og 1.000 ansatte – som der har været rigt bud efter i markedet også under pandemien.  Væksten i dette segment har været på 4,5%, og antallet af FRI-virksomheder i denne kategori er i det forløbne år vokset fra 20 til 26, fordi virksomhederne er vokset fra segmentet under 50 ansatte til segmentet med flere end 50 ansatte.

Vokser mens der skæres ind til benet

Den øgede størrelse kommer samtidigt med, at man i branchen ser en trend henimod mere trimmede organisationer, der uden overflødige led og funktioner kan fokusere mere på de enkelte projekter. Projekter, der ofte har en relevans i en større sammenhæng, fortæller FRI’s administrerende direktør Henrik Garver:

- Vi ser, at de virksomheder, der har fremgang, har blik for, at projekterne typisk har flere stakeholders end blot den direkte kunde. Og at deres projekter også skal skabe værdi i en samfundskontekst. Det gælder når vi taler klimatilpasningsprojekter, byudvikling, renovering eller nybyggeri – og det gælder når vi ser på naturgenopretningsprojekter, rent vand og sikkert spildevand eller på omstillingen af vores energiforsyning. Eksempelvis er det FRI-virksomheder der har en førende position på alt fra havvindmøllefundamenter til arbejdet med CCUS og andre grønne teknologier, forklarer han.

Beskæftiger flere faggrupper

Det er dog ikke kun uddannede ingeniører, som rådgiver- og ingeniørvirksomhederne i FRI har i folden. Statistikken afslører, at især antallet af IT kandidater er øget mærkbart, en naturlig følge af den stærke rolle som frontrunners på digitalisering i byggeriet, som FRI virksomhederne naturligt har taget.

- FRI’s medarbejderstatistik illustrerer på mange måder hvorfor virksomhederne har været robuste og er vokset under krisen trods den stærke uforudsigelighed der har kendetegnet 2020. Flere dygtige ingeniører, en fortsat markant styrkelse af antallet af IT kandidater samt arkitekter og konstruktører er opskriften. Det giver virksomheder, der kan løse projekter på et højt fagligt niveau, med viden om at de indgår i en kontekst med brugere og kunder og et omgivende miljø som også skal hænge sammen, siger Henrik Garver, der samtidig mener, at der er grund til optimisme for 2021:

- De samlede tal for medarbejderudviklingen viser, at vi som branche har et stærkt afsæt for fortsat vækst gennem 2021. De største virksomheder er blevet mere fokuserede, mellemlaget af virksomheder er blevet større og dermed fagligt endnu stærkere, og der er en vækst i antallet af mindre virksomheder, som kan udfordre de etablerede aktører og dermed bidrage til at udvikle branchen, siger han og afslutter: 

- Det er gode nyheder efter et svært år.

Du kan se udvalgte trends i FRI’s rapport om medlemsstatistik her. 

Læs flere pressemeddelelser

FRI Pressekommentar: Løsningen på faldet i studieoptaget findes
FRI Pressekommentar: Løsningen på faldet i studieoptaget findes
Onsdag d. 27. juli offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet tallene for antal optagede på de videregående uddannelser. 60.034 skal starte på en af landets videregående uddannelser i år. Det er et fald på hele 9 procent forhold til “før Corona”-normalen i 2019. Udviklingen på ingeniørfagene og inden for STEM-fag generelt er mindre dramatisk, men også her er der sket et fald.