Pressemeddelelse: Danske rådgivere fokuserer på europæisk vækst

Hvor der sidste år sås en stor fremgang i Asien, skal medarbejdervæksten i de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheders udenlandske datterselskaber i år primært findes på de nære markeder. Det viser nye tal fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.

I 2024 beskæftiger FRI-virksomhedernes udenlandske datterselskaber 19.678 medarbejdere. Året før var tallet 19.367. Væksten gennem 2023 har dermed været på 1,6 pct. Det er en noget mindre stigning end året forinden, der var på 8 pct. Denne vækst var især drevet af en ekspansion af de asiatiske forretninger, og netop det marked ser ud til at være kølet af. Derimod er det især markederne i Europa og Nordamerika, der har set en fremgang denne gang, og det kommer ikke bag på Adm. direktør i FRI, Henrik Garver:

- Det er på mange måder en forventelig udvikling. Vi ser i disse år en stigende geopolitisk usikkerhed, hvilket får vores medlemsvirksomheder til at holde fokus på mindre usikre markeder i Europa og OECD-lande. Man kan sige, at de voldsomme geopolitiske forandringer vi oplever i disse år gør, at vi i et område som Europa trækker os tættere sammen. Vi ser at virksomhederne i højere grad satser på de markeder, hvor de kan se sig selv i en fortsat tilstedeværelse om fem eller ti år. De markeder er for øjeblikket primært i Europa og Nordamerika, hvorimod lande som Kina eller Mellemøsten repræsenterer en større grad af usikkerhed, siger han og fortsætter:

- Samtidig er der også kæmpe efterspørgsel efter de danske rådgiveres ekspertise på klassiske EU og OECD-markeder. Europa har rammerne og forudsætningerne for at kunne investere massivt i den grønne omstilling. I både EU og USA skal der leveres på nogle ambitiøse, fælles klimamål, og der skal udbygges massivt på infrastruktur, klimasikring og energi. Det er alle områder, hvor der kigges i retning af de danske rådgivende ingeniører. Særligt i Tyskland og Storbritannien er antallet af medarbejdere steget enormt de seneste år.

Fokus på sikre markeder

Selvom Europa har set den største fremgang, så vækster branchen fortsat i Asien, hvilket var den helt store konklusion i sidste års rapport. Udviklingen skal dog ikke forstås på samme måde som dengang, fortæller Henrik Garver:

- Udviklingen i Asien og Oceanien er særligt drevet af to lande, nemlig Indien og Australien. Indien har et stort fokus på at uddanne store mængder af ingeniører, mens der i landet er store behov for infrastrukturudvikling, hvilket gør det til et interessant marked for vores virksomheder. Geopolitisk er Indien også mindre usikkert end mange andre markeder i Asien.  I de fleste andre områder af Asien er tallene dalene – lige som vi i et stykke tid har set det i Afrika og Mellemøsten, fortæller Henrik Garver og uddyber:

- Der er en sikkerhed i at lave projekter i områder, hvor rammerne for at indgå aftaler minder om dem virksomhederne kender fra Europa. Det gælder både i forhold til aftalevilkår, men også i tilfælde af håndteringen af uoverensstemmelser eller disputter. Virksomhederne er heller ikke i samme grad bundet af at skulle fokusere på eventuelle sanktioner, der er pålagt potentielle samarbejdspartnere.

Endelig betyder det også noget, at der generelt er stor efterspørgsel efter rådgiverydelser fra FRI-virksomheder i Danmark, Europa og Nordamerika. Hvis efterspørgslen ikke var der, ville vores virksomheder være nødt til at afsøge andre markeder, men der er rigeligt at lave – og når vi fortsat står i en situation, hvor der er en markant mangel på ingeniører og andre tekniske eksperter, så er det klart, at den medarbejdertilgang, det kan lade sig gøre at skabe, primært ligger i de lande, hvor opgaverne er mest attraktive og med færrest risici.

Norden er fortsat et kerneområde

FRI-virksomhedernes største internationale markeder ligger uomtvisteligt i de øvrige nordiske lande, som det også traditionelt har været tilfældet.

- Det nordiske marked står lige så stærkt, som det altid har gjort. Den generelle udvikling i det øvrige Europa er rigtig positiv, men det er også svært at forestille sig, at tilstedeværelsen på det nordiske marked skal blive mindre i de næste år. Jeg er rigtig tilfreds med tilstanden på begge markeder, forklarer Henrik Garver.

-o-

Pressekontakt:

Morten Vendt
Kommunikationskonsulent
PR, Kommunikation og Storytelling
E:  mv@frinet.dk
T:  +45 35 25 37 37
D: +45 35 25 37 47

Læs flere pressemeddelelser