Pressemeddelelse: Foreningen af rådgivende ingeniører tiltræder Reduction Roadmap

Bestyrelsen i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, har den 30. januar 2024 besluttet, at FRI tiltræder Reduction Roadmap.

Allerede i november 2018 besluttede FRI’s daværende bestyrelse, at FRI skulle arbejde for, at der blev stillet krav til bæredygtighed i byggeriet. Det vi i dag kender som klimakrav eller CO₂e-krav til nybyggeriet, og som trådte i kraft 1. januar 2023.

FRI’s ambition for bæredygtighed i byggeriet spejles i den retning som Reduction Roadmap sætter, og derfor har FRI’s bestyrelse nu besluttet, at FRI tiltræder Reduction Roadmap.

En beslutning, der glæder Adm. direktør i FRI, Henrik Garver:

- FRI arbejder ambitiøst for en bæredygtig samfundsudvikling. Det tog lidt over fire år at få gjort de klimakrav, vi i dag kender, til virkelighed.  Det ambitionsniveau, vi satte tilbage i 2018, bygger vi hele tiden ovenpå, og det afspejles godt i den retning, som Reduction Roadmap sætter, siger han og uddyber:

- Det er essentielt, at der fra politisk side stilles skærpede og ambitiøse krav til klimabelastningen fra byggeri og anlæg, så vi kan bidrage til at efterleve Klimaloven, og til at Danmark leverer i forhold til Parisaftalen. Det betyder, at der skal stilles krav, som alle i byggeriet skal strække sig for at nå. Klimakravene skal differentieres på bygningstyper, og de skal udvides, så de også gælder tilbygninger og uopvarmede bygninger; og inden for de næste fem år, skal renoveringssager også omfattes.  Reduction Roadmap ER ambitiøst, og derfor kan det medvirke til at stimulere innovation og implementering af nye teknologier i branchen. Det handler om at sætte en retning. Og at der hele tiden arbejdes for kontinuerlige forbedringer og gøres en kollektiv indsats for mere bæredygtigt byggeri.

Samtidig med at FRI tiltræder Reduction Roadmap, anbefaler brancheorganisationen, at der hurtigst muligt gennemføres en potentialeanalyse – altså en analyse af muligheder og konsekvenser af markante skærpelser af udledningskravene, inden der skal drøftes yderligere skærpede grænseværdier for byggeriets CO₂e-udledninger.

Fakta om Reduction Roadmap:
Reduction Roadmap er et forskningsbaseret værktøj, der er udviklet i et tværfagligt partnerskab mellem arkitekter, ingeniører, forskningsinstitutioner og NGO’er indenfor byggeriet. Det oversætter Paris-aftalens målsætninger og klimavidenskaben til konkrete, årlige reduktionsmål for nyt dansk byggeri.

Læs flere pressemeddelelser

Pressemeddelelse: Ingeniører navigerer sikkert igennem krisen i byggeriet
Pressemeddelelse: Ingeniører navigerer sikkert igennem krisen i byggeriet
For fjerde år i træk oplever de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, vækst i antallet af medarbejdere. Især de største virksomheder i branchen oplever en markant fremgang, drevet af en bred opgaveportefølje og et fortsat arbejde med at tiltrække og drage nytte af medarbejdere med andre uddannelser end de traditionelle ingeniører.
Pressekommentar: EU-kommissionens 2040-udspil er en lettelse
Pressekommentar: EU-kommissionens 2040-udspil er en lettelse
EU-kommissionen har i denne uge offentliggjort sit udspil for et 2040-klimamål og sætter her en ambition om en 90% reduktion af CO2-udslippet sammenlignet med 1990. Et Delmål mod klimaneutralitet i 2050, der svarer til de danske planer på området. Den udmelding glæder adm. direktør i FRI, Henrik Garver.
Pressekommentar: Ros til regeringens indsats for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft
Pressekommentar: Ros til regeringens indsats for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft
Regeringen har landet en bred politisk aftale om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft på sundhedsområdet. Konkret betyder det, at man udvider positivlisten for faglærte med sosu-hjælpere og blandt andet vil hente op mod 1000 nye medarbejdere til sundhedsvæsnet hjem fra blandt andet Indien og Filippinerne. Aftalen kommer samme dag, som udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad annoncerer, at regeringen fremsætter et lovforslag om at lempe på reglerne for veluddannede, specialiserede arbejdere fra lande udenfor EU, når de ansættes i danske virksomheder. Det skal blandt andet ske ved at droppe kravet om, at lønudbetalingen skal ske til en dansk bankkonto og ved at gøre det lettere for udlændinge at skifte opholdsgrundlag uden også at skulle skifte job.
Pressemeddelelse: Byggeriet viser vejen til en mere bæredygtig branche
Pressemeddelelse: Byggeriet viser vejen til en mere bæredygtig branche
Byggeriets Handletank for bæredygtigt byggeri har lanceret et omfattende katalog med handlinger, som skal sikre en omstilling af sektoren i en langt mere bæredygtig retning. Byggeriet spiller en betydelig rolle i Danmarks grønne regnskab. Gennem i alt 33 handlinger vil byggeriet bl.a. kunne reducere branchens CO2-udledning med 88 procent i forhold til niveauet i 1990. Desuden er der markante indsatser for at mindske ressourceanvendelsen og styrke biodiversiteten i forbindelse med byggeri.