Pressemeddelelse: Foreningen af rådgivende ingeniører tiltræder Reduction Roadmap

Bestyrelsen i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, har den 30. januar 2024 besluttet, at FRI tiltræder Reduction Roadmap.

Allerede i november 2018 besluttede FRI’s daværende bestyrelse, at FRI skulle arbejde for, at der blev stillet krav til bæredygtighed i byggeriet. Det vi i dag kender som klimakrav eller CO₂e-krav til nybyggeriet, og som trådte i kraft 1. januar 2023.

FRI’s ambition for bæredygtighed i byggeriet spejles i den retning som Reduction Roadmap sætter, og derfor har FRI’s bestyrelse nu besluttet, at FRI tiltræder Reduction Roadmap.

En beslutning, der glæder Adm. direktør i FRI, Henrik Garver:

- FRI arbejder ambitiøst for en bæredygtig samfundsudvikling. Det tog lidt over fire år at få gjort de klimakrav, vi i dag kender, til virkelighed.  Det ambitionsniveau, vi satte tilbage i 2018, bygger vi hele tiden ovenpå, og det afspejles godt i den retning, som Reduction Roadmap sætter, siger han og uddyber:

- Det er essentielt, at der fra politisk side stilles skærpede og ambitiøse krav til klimabelastningen fra byggeri og anlæg, så vi kan bidrage til at efterleve Klimaloven, og til at Danmark leverer i forhold til Parisaftalen. Det betyder, at der skal stilles krav, som alle i byggeriet skal strække sig for at nå. Klimakravene skal differentieres på bygningstyper, og de skal udvides, så de også gælder tilbygninger og uopvarmede bygninger; og inden for de næste fem år, skal renoveringssager også omfattes.  Reduction Roadmap ER ambitiøst, og derfor kan det medvirke til at stimulere innovation og implementering af nye teknologier i branchen. Det handler om at sætte en retning. Og at der hele tiden arbejdes for kontinuerlige forbedringer og gøres en kollektiv indsats for mere bæredygtigt byggeri.

Samtidig med at FRI tiltræder Reduction Roadmap, anbefaler brancheorganisationen, at der hurtigst muligt gennemføres en potentialeanalyse – altså en analyse af muligheder og konsekvenser af markante skærpelser af udledningskravene, inden der skal drøftes yderligere skærpede grænseværdier for byggeriets CO₂e-udledninger.

Fakta om Reduction Roadmap:
Reduction Roadmap er et forskningsbaseret værktøj, der er udviklet i et tværfagligt partnerskab mellem arkitekter, ingeniører, forskningsinstitutioner og NGO’er indenfor byggeriet. Det oversætter Paris-aftalens målsætninger og klimavidenskaben til konkrete, årlige reduktionsmål for nyt dansk byggeri.

Læs flere pressemeddelelser

Pressemeddelelse: Historisk stærkt år for rådgivende ingeniører
Pressemeddelelse: Historisk stærkt år for rådgivende ingeniører
Byggeriet går tilbage, og markedet er usikkert. Og til trods for dette, formåede de danske rådgivende ingeniørvirksomheder at holde fokus og at vokse inden for både etablerede og nye sektorer. Omsætningen satte rekord, og branchen lander en historisk høj overskudsgrad for 2023.