Pressemeddelelse: Nyt samarbejdskodeks skal hjælpe med at sikre fremtidens jernbaneinfrastruktur

Vi står midt i en vigtig fase af den grønne omstilling, og jernbanen er en afgørende del af fremtidens grønne infrastruktur. Men det kræver at jernbaneinfrastrukturen udvikles og forbedres – jernbanen er derfor en vigtig del af Infrastrukturplan 2035.

Men jernbaneprojekter udvikler ikke sig selv. Et godt og velfungerende samarbejde er en forudsætning for at komme i mål. Derfor har Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI og Banedanmark sat fokus på det gode samarbejde i projekterne og indgået et kodeks for samarbejde.

- Vores nye samarbejdskodeks er et godt fundament for bedre at opnå vores fælles mål. Det er vigtigt med klare linjer for samarbejdet, hvis vi vil lykkes med de gode projekter, og særligt med så vigtige emner som den kollektive transportinfrastruktur, der er en vigtig løftestang for grøn omstilling og mobilitet på tværs af sociale skel. Derfor er øget fokus på det gode samarbejde i projekterne centralt. En klar forventningsafstemning mellem rådgivere og Banedanmark i de mange projekter der kommer til at rulle ud i de kommende 10-15 år er central for at det bliver gode projekter, og det er kodekset med til at sikre, fortæller adm. direktør i FRI, Henrik Garver.

Kodekset indeholder en række punkter, som begge parter ønsker realiseret. Det har fokus på de store perspektiver. Kodekset er en understregning af, at begge parter er indstillet på at arbejde for at der er klarhed om fælles succeskriterier og forventninger og at der er en præcis, respektfuld og direkte kommunikation samt en struktureret og effektiv samarbejdsproces.

- Vi vil samme retning. Vi lærer hele tiden af hinanden, og vi løser konflikterne konstruktivt. Vi ser frem til at sikre et endnu tættere samarbejde mellem de rådgivende ingeniører og Banedanmark om at bygge fremtidens jernbane til gavn for hele Danmark, siger Camilla Hviid Hummer leder af FRI’s udvalg for transportinfrastruktur og divisionschef for Transport i Artelia A/S.

Anlægsdirektør i Banedanmark Peter Jonasson glæder sig også over det netop underskrevne samarbejdskodeks.

- Det er komplekst at bygge jernbane, og vi lykkes kun, når alle parter samarbejder. Derfor er jeg utrolig glad for, at vi sammen har skabt et stærkt samarbejdskodeks, baseret på tillid, klarhed i forventningerne, god kommunikation, gode og effektive samarbejdsprocesser, kontinuerlig læring og konstruktiv konfliktløsning. Vi har nu et solidt fundament for det videre samarbejde, som jeg ser meget frem til, forklarer han i et post på LinkedIn. 

  • Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.
  • FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.
  • FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger ca. 35.000 medarbejdere i Danmark og internationalt og har en global omsætning på ca. 35 mia. kr.
  • De store FRI virksomheder er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.

For yderligere udtalelser, kontakt: 

Adm. direktør i FRI, Henrik Garver - 35253742 - hg@frinet.dk 

Leder af FRI’s udvalg for transportinfrastruktur og divisionschef for Transport i Artelia A/S, Camilla Hviid Hummer - chh@arteliagroup.com

Pressefotos findes her: /pressefotos

 

Læs flere pressemeddelelser