Drejebog for praktikophold

En vejledning i, hvordan ingeniørvirksomheder kan sammensætte et spændende og relevant praktikophold for skoleelever og dermed fastholde deres interesse for ingeniørfaget.


 

Danmark mangler specialiseret arbejdskraft og i særdeleshed ingeniører. Hvordan får vi flere unge til at interessere sig for ingeniørfaget, og hvordan fastholder vi interessen hos de unge? Én metode kunne være at tilbyde spændende, veltilrettelagte og relevante praktikophold, så unge skoleelever føler sig godt modtaget og oplever det bedste fra ingeniørernes hverdag. Det gode praktikophold kræver ressourcer af virksomheden - og derfor ønsker FRI Young Professionals med denne folder at bidrage til arbejdet med at give skoleelever et vedkommende og velforberedt praktikophold.

Derfor er god skolepraktik vigtigt
Prognoser for fremtidens arbejdsmarked i Danmark peger på, at man inden for få år vil mangle højtuddannet arbejdskraft og ingeniører i særdeleshed. Sideløbende med denne udvikling er unges interesse for natur og teknik desværre dalet.  Det er et fælles ansvar for branchen at vende denne kedelige udvikling, og derfor ønsker vi i FRI Young Professionals (FRI YP) at bidrage til, at interessen for ingeniørfaget øges.

Vi tror på, at vellykkede praktikophold, hvor unge under uddannelse får mulighed for at opleve hverdagen i et ingeniørfirma, kan være af stor betydning for at øge interessen for ingeniørfaget. Indsatsen skal ske allerede i folkeskolen, da unge i dag på grund af gymnasiereformen fra 2004 skal vælge studieretning meget tidligt i deres uddannelsesforløb.

Drejebogen:
Drejebog for det gode praktikophold
Aftaleskema
Eksempel på ugeskema

Beregningsopgaverne herunder kan være svære. 

Beregningsopgaver:
Beregningsopgave 1 - Bærende konstruktioner
Beregningsopgave 2 - Pæleværk
Beregningsopgave 3 under opdatering
Beregningsopgave 4 - Bærende konstruktioner 2
Beregningsopgave 5 - Varmeforbrug i boliger
Beregningsopgave 6 - Energiproduktion & Energiforbrug
Beregningsopgave 6 - Energiproduktion & Energiforbrug BEREGNINGSARK
Beregningsopgave 7 - Beregningseksempel på en bro

Løsningsforslag til beregningsopgaver:

KLIK HER

Drejebogen i brug

Broconsult har brugt beregningsopgaverne, da de havde en elev i skolepraktik, hør deres erfaring.

Har du erfaringer, kommentarer, forslag eller lignende til drejebogen, så skriv til FRI's sekretariat på fri@frinet.dk.