Young Professionals

FRI-bestyrelsens Young Professionals Advisory Board

Styregruppen leder indsatsen i FRI Young Professionals Advisory Board og varetager dermed interesserne for de yngre rådgivere ansat i FRI's medlemsvirksomheder.

Styregruppens aktiviteter skal bidrage til, bl.a. via faglige og sociale arrangementer, at styrke netværket mellem yngre rådgivere i FRI's medlemsvirksomheder samt repræsentere yngre rådgivere i FRI og arbejde for at forbedre rådgivernes omdømme.

Kommissorium for FRI - Young Professionals styregruppen

Udvalgets opgaver:

 • Arrangere aktiviteter, der styrker netværket mellem yngre rådgivere i FRI's medlemsvirksomheder.
 • Formidle FRI's synspunkter og beslutte den relevante indsats i forhold til at tiltrække yngre rådgivere til FRI's medlemsvirksomheder.
 • Opretholde relationer til internationale Young Professionals/Future Leaders fora, herunder i EFCA.
 • Kommunikere FRI's holdninger, relevante emner og resultater til medlemmer og relevante eksterne parter.
 • Deltage i FRI's faste udvalg.
 • Udføre opgaver stillet af bestyrelsen

FRI - YP udvalget består af:

 • Adam Stoltenberg Iversen, Rambøll Danmark A/S (forperson)
 • Theis Coling, Artelia A/S (næstforperson)
 • Andreas Bækbo, SINUZ ApS
 • Bjørn Baunwall, WH - PlanAction 
 • Daniel Fester Henningsen, Polypropylene Concrete Designs ApS 
 • Ditlev Wylich-Muxoll, EKJ rådgivende ingeniører A/S
 • Frederikke Karstensen, SYSTRA Danmark A/S
 • Helle Holmgaard, AFRY ApS
 • Jesper Skjødt Christensen, Rambøll Danmark A/S
 • Katrine Pugdal Moshage, ABC - Rådgivende Ingeniører A/S
 • Mads Brandt Rasmussen, COWI A/S 
 • Mathias Emil Steuch, Rambøll Danmark A/S
 • Mette Helena Christensen, Rambøll Danmark A/S
 • Mikkeline Lysberg Bernbom, FRI (udvalgssekretær)
 • Frederikke Vorborg, FRI (anden udvalgssekretær)

Young Professionals i FRI's udvalg

Young Professionals Advisory Board er repræsenteret i alle FRI's faste udvalg, der sikrer, at FRI's aktiviteter og holdninger afspejler medlemmernes interesser og prioriteter. FRI Young Professionals-medlemmernes deltagelse i disse udvalg foregår på lige fod med de øvrige deltagere. Dog har Young Professionals-medlemmerne den særlige opgave at tale yngre rådgiveres interesser.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer om FRI - Young Professionals, så kontakt FRI på fri@frinet.dk