General Conditions for Consulting Services (ABR 89)

Translation of ABR89 to English


 

The General Conditions for Consulting Services of October 1989 (known as ABR 89 from their Danish title) have been drafted with a view to technical consultation and assistance in the field of building and construction. ABR89 constitutes the general basis of consultation agreements for professional assistance by architects and engineers.

General Conditions for Consulting Services (ABR 89)

Læs mere

Hvordan er retsstillingen, hvis en samarbejdspartner går konkurs e.l.?
Hvordan er retsstillingen, hvis en samarbejdspartner går konkurs e.l.?
FRI har lavet en meget kort gennemgang af de forskellige scenarier, der dukker op, hvis ens samarbejdspartner fx bygherre/totalentreprenør, hoved-/totalrådgiver eller entreprenør går konkurs. Redegørelsen er ikke udtømmende og kan ikke træde i stedet for eller erstatte konkret juridisk rådgivning.