General Conditions for Consulting Services (ABR 89)

Translation of ABR89 to English


 

The General Conditions for Consulting Services of October 1989 (known as ABR 89 from their Danish title) have been drafted with a view to technical consultation and assistance in the field of building and construction. ABR89 constitutes the general basis of consultation agreements for professional assistance by architects and engineers.

General Conditions for Consulting Services (ABR 89)

Læs mere

Ny lov om ansættelsesbeviser på vej
Ny lov om ansættelsesbeviser på vej
Den 1. juli 2023 forventes en ny lov om ansættelsesbeviser at træde i kraft. Der er en del nyt i loven bl.a. nogle materielle regler, der udvider kravet om ansættelsesbevis til ansatte med gennemsnitlig 3 timers ugentligt arbejde.
Hvornår må rådgiver bruge funktionsudbud?
Hvornår må rådgiver bruge funktionsudbud?
Bygherreforeningen har i bilag 3 til deres standardparadigme for rådgiveraftaler udarbejdet en liste over, hvilke ydelser der kan udbydes på funktionskrav uden bygherrens godkendelse.