Byggeri

Arbejdet i FRI

Energirenovering, bæredygtighed og digitalisering af byggeprocessen står højt på den byggepolitiske dagsorden. FRI, og i særdeleshed FRI's Byggeriudvalg og Byggefaglig Taskforce, arbejder for at få indflydelse på rammevilkårene, der sikrer gode arbejdsvilkår for de rådgivende ingeniørers arbejde. Her kan du læse mere om FRI's arbejde med byggeri. Du kan læse om FRI's Byggeriudvalg og Byggefaglig Taskforce, hvem der deltager i arbejdet, og hvilke temaer, der lige nu er aktuelle indenfor byggeri.