Arbejdet i fri

FRI's udvalg for Byggeri

FRI's udvalg for Byggeri varetager FRI's indsats i byggepolitiske og byggetekniske spørgsmål, hvor det er hensigtsmæssigt for medlemsvirksomhederne at agere som en branche.

Udvalgets aktiviteter skal bidrage til at bedre vilkårene for FRI's medlemmer og til at understøtte rådgivernes omdømme.

Byggeriudvalgets kommissorium

Læs referater og anden information om arbejdet i FRI's udvalg for Byggeri her (kun for medlemmer)

Udvalgets opgaver:

 • Formulere FRI's byggepolitiske synspunkter.
 • Formulere og gennemføre aktiviteter, der styrker og udvider markedet for rådgivningsydelser i relation til byggeri.
 • Varetage branchens faglige interesser inden for byggeriet.
 • bidrage til, at branchens interesser inden for byggeri understøttes forsknings-, udviklings- og kompetencepolitisk.
 • Etablere og samarbejde med relevante myndigheder og organisationer inden for det byggepolitiske område, herunder relevante DI-udvalg og branchefællesskaber.
 • Kommunikere udvalgets budskaber, holdninger og resultater til relevante parter, herunder medlemmer, samarbejdsparter, myndigheder og offentlighed.

Udvalgets sammensætning og sekretær:

 • Søren Brøndum, Rambøll Danmark A/S (formand) (bestyrelsesrepræsentant)
 • Bent Feddersen, Rambøll Danmark A/S (repr. Byggefaglig Taskforce)
 • Brian Damgaard Lauritsen, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
 • Frans Dupont, COWI A/S
 • Jakob Mariager, Artelia A/S
 • Jan Østergaard Nielsen, NIRAS A/S
 • John Andresen, INGENIØR'NE A/S (bestyrelsesrepræsentant)
 • Kenneth Thonsgaard, OJ Rådgivende Ingeniører A/S
 • Knud Nielsen, AFRY
 • Michael Søgaard Rasmussen, Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
 • Rene M. Kræmer, WSP Danmark A/S
 • Susanne Skjellerup Thomsen, EKJ rådgivende ingeniører as
 • Katrine Pugdal Moshage, ABC - Rådgivende Ingeniører A/S (repr. FRI - Young Professionals)

Udvalgssekretær
Inge Ebbensgaard
Tlf.: 3525 3743
E-mail: ime@frinet.dk

Under FRI's udvalg for Byggeri hører også Byggefaglig Taskforce - læs mere