Arbejdet i fri

FRI's udvalg for Byggeri

FRI's udvalg for Byggeri varetager FRI's indsats i byggepolitiske og byggetekniske spørgsmål, hvor det er hensigtsmæssigt for medlemsvirksomhederne at agere som en branche.

Udvalgets aktiviteter skal bidrage til at bedre vilkårene for FRI's medlemmer og til at understøtte rådgivernes omdømme.

Kommissorium for FRI's udvalg for Byggeri

Læs referater og anden information om arbejdet i FRI's udvalg for Byggeri her (kun for medlemmer)

Udvalgets opgaver:

 • Formulere FRI's byggepolitiske synspunkter.
 • Formulere og gennemføre aktiviteter, der styrker og udvider markedet for rådgivningsydelser i relation til byggeri.
 • Varetage branchens faglige interesser inden for byggeriet.
 • bidrage til, at branchens interesser inden for byggeri understøttes forsknings-, udviklings- og kompetencepolitisk.
 • Etablere og samarbejde med relevante myndigheder og organisationer inden for det byggepolitiske område, herunder relevante DI-udvalg og branchefællesskaber.
 • Kommunikere udvalgets budskaber, holdninger og resultater til relevante parter, herunder medlemmer, samarbejdsparter, myndigheder og offentlighed.

Udvalgets sammensætning og sekretær:

 • Jakob Mariager, Artelia A/S (udvalgsleder)
 • Brian Damgaard Lauritsen, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
 • Claus Lind, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
 • Jasper Kyndi, COWI A/S
 • Jan Østergaard Nielsen, NIRAS A/S
 • John Andresen, INGENIØR'NE A/S 
 • Knud Nielsen, AFRY
 • Pætur Jakobsem, SMJ Ráðgevandi Verkfrøðingar
 • Rasmus Bering, D.A.I. A/S
 • Rene M. Kræmer, WSP Danmark A/S
 • Ronni Dam, Rambøll Danmark A/S
 • Stig Brinck, NIRAS A/S (repr. Byggefaglig Taskforce)
 • Susanne Skjellerup Thomsen, EKJ rådgivende ingeniører as
 • Katrine Pugdal Moshage, ABC - Rådgivende Ingeniører A/S (repr. FRI - YP|AB)

Udvalgssekretær
Inge Ebbensgaard
Tlf.: 3525 3743
E-mail: ime@frinet.dk

Under FRI's udvalg for Byggeri hører også Byggefaglig Taskforce - læs mere