Arbejdet i FRI

Aktuelle temaer

MgO

Voldgiftsnævnet har så sent som i 2019 afsagt kendelse vedr. de magnesiumholdige vindspærreplader.

Digitalisering

Digitalisering er en uundgåelig del i byggeprocessen. Her kan du læse mere om FRI's arbejde med digitalisering.