FRI-notat: Overgangsordning i forbindelse med BR 18 bør forlænges

FRI har arbejdet for, at den nuværende overgangsordning fra BR 15 til BR 18 skulle forlænges til udgangen af året, for at både byggeriets parter og de kommunale sagsbehandlere kunne få en fair tid til at sætte sig ind i det nye regelstof. Der mangler fortsat en række vejledninger, og specielt inden for brand er der mange usikkerheder.


 

Men trods aktiv støtte fra KL og Bygherrerne og opbakning fra Dansk Byggeri og Danske Arkitektvirksomheder valgte Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) at fastholde den oprindelige frist trods manglende vejledninger og grundlag. Status er derfor, at projekter, der afleveres efter 1. juli 2018, fremover skal opfylde kravene i BR 18.

Når det er sagt, så har vi fået bedre klarhed som følge af indsatsen. TBST lægger op til, at sikkerhedsniveauet fra BR 15 generelt er godt nok, også i BR 18. Der er altså ikke tale om, at niveauet skal hæves i forhold til i dag, men det vil være en opgave at indsætte nye henvisninger og formuleringer.

FRI-notat: Overgangsordning i forbindelse med BR 18 bør forlænges

 

Læs mere om samme emne