Byggeri - tema

Byggeriet 2035

Her på siden kan du læse rapporten ”Byggeriet 2035 – en foresight-analyse”, som viser konsekvenser og muligheder af de megatrends, som præger verdens udvikling.

Hvilken betydning får eksempelvis urbanisering, klimaforandringer, globalisering og befolkningsudvikling for byggeriet i år 2035? Du finder endvidere en kortere version af rapporten, som giver et hurtigt overblik og en pressemeddelelse, som opsummerer væsentlige pointer i rapporten.

Formålet med rapporten er at:

  • Give overblik over megatendenser og drivkræfter, der kan påvirke fremtidens byggeri
  • Tydeliggøre de kritiske usikkerheder og mulige retninger for den fremtidige udvikling
  • Skabe et grundlag, hvor vi som samfund, som branche, som brugere og borgere kan træffe kvalificerede beslutninger i forhold til byggeri og bygninger i fremtiden

FRI har ønsket at udarbejde en neutral rapport, der sætter fokus på de vigtige drivkræfter, som beslutningstagerne i byggeriet, private som offentlige bygherrer, myndigheder og politikere, rådgivere, entreprenører og producenter, alle skal forholde sig til. Rapporten fortæller dog ikke, hvordan den enkelte beslutningstager skal forberede sig på fremtiden eller påvirke retningen. Det er denne debat, FRI ønsker at lægge op tl, fordi den er vigtig for udviklingen af byggeriet i Danmark. 

Hent rapporten

Hent pixi-version for hurtigt overblik

Læs FRI's pressemeddelelse

Rapporten er udarbejdet af Rambøll, men der har været et tæt samarbejde med FRI’s ekspertudvalg indenfor Byggeri.

For yderligere information kontakt:

Adm. direktør Henrik Garver, tlf. 35253742 eller mail hg@frinet.dk 
Informationschef Inge Ebbensgaard, tlf. 35253743 eller mail ime@frinet.dk 

Læs mere

New European Bauhaus – DESIRE ”Designing the irresistible circular society”
New European Bauhaus – DESIRE ”Designing the irresistible circular society”
I en EU-konkurrence om innovation og ”lighthouse”-demonstrationsprojekter for at skabe en bevægelse mod cirkulære og grønne løsninger er FRI med DI og Bloxhub som hovedaktører en af de fem vindere af i alt 25 mio Euro. Og selv om Bauhaus-konceptet mest er kendt fra arkitektverdenen er der også brug for rigtig meget ingeniørviden. Projektet kaldes DESIRE (designing the irresistible circular society) starter i august og kører i to år.
Høring: Mere cirkulær økonomi i byggevareforordningen (CPR)
Høring: Mere cirkulær økonomi i byggevareforordningen (CPR)
EU-Kommissionen har offentliggjort deres forslag til revision af Byggevareforordningen. Forslaget skal gennem forhandling med Medlemsstaterne og Europa-Parlamentet inden det godkendes endeligt. Vi har i FRI mulighed for at påvirke Danmarks holdning til udkastet ved at komme med input til grund- og nærhedsnotatet, som udarbejdes af Indenrigs- og Boligministeriet.